Grænsekrydsning, transformation af viden, handling og praksis medieret af ikt i EUD – Networked Learning 2020 præsentation

Networked Learning konferencen 2020, præsenterede jeg mandag d. 18. maj ganske kort udvalgte resultater fra et forskningsprojekt om grænsekrydsning medieret gennem brug af informations- og kommunikationsteknologi (ikt) i erhvervsuddannelser. Præsentationen er baseret på et forskningsprojekt, som jeg afsluttede i 2019 sammen med mine tidligere kolleger fra Nationalt Center for Erhvervspædagogik på Københavns Professionshøjskole, hhv. Carsten Lund Rasmussen og Anna Brodersen.

Til præsentationen hører også en kort forskningsartikel (engelsk), der kan ses her – og selve forskningsrapporten (dansk) kan ses her. Selv om vi ikke længere er kolleger, er Carsten, Anna og jeg i dialog om, hvordan vi får resultaterne formidlet på en mere praktikervenlig måde – ikke mindst fordi vi har erfaringer med, at det teoretiske grundlag og vores forskellige modeller giver god mening på Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik (DEP). Så mere om dette vil følge fremadrettet.

'Grænsekrydsning' er et perspektiv på transformation af viden, handling og praksis mellem kontekster (fx mellem skole og praktik), som vi har fundet mere anvendeligt og meningsfuldt end det traditionelle transfer-begreb - det kan du læse mere om her.

/Marianne

Tilbage i rollen som didaktisk designer

Mandag d. 3. marts startede jeg officielt som lektor i forsknings- og udviklingsmiljøet Digitale læringsmiljøer og didaktisk design i Center for Skole og læring på Professionshøjskolen Absalon. Og det har været en helt fantastisk meningsfuld første uge! Min nye nærmereste leder, Karsten Gynther har den indstilling, at man lige så godt kan kaste sig ud i reelle arbejdsopgaver fra start, så ud over enkelte praktiske forhold, der skulle ordnes, har ugen faktisk budt på masser af fagligt indhold, hvilket har været alletiders.

Ud over en enkelt dag på Danmarks Læringsfestival, hvor jeg bla. havde fornøjelsen af at facilitere en debat mellem ledere fra EUD om udvikling af pædagogisk-digitalt strategi, så har ugen budt på opstart i tre projekter, der kommer til at fylde en del i mit arbejdsliv fremover:

  1. Møde i et projekt, der omhandler design og implementering af e-læring i de praktisk-musiske fag på læreruddannelsen.
  2. Møde i et projekt, der omhandler design og implementering af MOOCs mhp. at styrke digitale kompetencer blandt undervisere på de videregående uddannelser. Projektet har titlen ‘Det dobbelte læringsfællesskab’ og indebærer samarbejde med RUC og Zealand.
  3. Forberedelse af møde i et projekt om design og implementering af MOOCs til læreruddannelsen og praksis. Her skal vi fokusere på to obligatoriske emner, hhv. seksualundervisning og uddannelse og job. Projektet indebærer samarbejde med fagdidaktikere fra hhv. VIA og KP.

Som den kvikke læser nok kan fornemme, er der fokus på design i alle tre projekter, og jeg er virkelig glad for at være tilbage i rollen som ‘didaktisk designer’. Vores opgaver i de forskellige projekter retter sig mod forskellige niveauer, så vi kommer til at beskæftige os med både uddannelses- og undervisningsdesign.

Mine nye kolleger er naturligvis nysgerrige på, hvad jeg kan bidrage med, og i den forbindelse har Karsten bla. bedt mig om at forberede en ganske kort præsentation af, hvad man med fordel kan være opmærksom på ift. design af et læringsfællesskab, der er helt eller delvis medieret af digital teknologi. Mit bud, der skal præsenteres på mandag d. 9/3, kan ses herunder:

Når jeg vælger at fremhæve denne opgave, så er det fordi den indebærer, at jeg har skulle søge tilbage i min phd, hvilket jeg ikke har haft mulighed for før nu. Det har været en interessant opgave, dels fordi jeg lige skulle tilbage i tankesporet og dels fordi, jeg faktisk stadig synes, at der er gode elementer i afhandlingen. Set i bakspejlet virker mine fund i afhandlingen ret banale, men pba. af ugens forskellige møder, står det dog også klart for mig, at design af digitalt medieret uddannelse og/eller undervisning stadig kan være en udfordring. Så selv om jeg er blevet klogere siden aflevering af afhandlingen, håber jeg naturligvis, at jeg fremadrettet kan komme til at arbejde med nogle af de ideer, som den var baseret på – og umiddelbart ser der ud til at være gode muligheder herfor :-)

En del af vores arbejde med design og implementering af helt eller delvist digitalt medierede uddannelses- og undervisningsdesign vil naturligvis foregå bag ‘lukkede døre’, men jeg vil bestræbe mig på at dele som meget som muligt, hvilket jo også afhænger af tid. Men altså, hvis du interesserer dig for ‘didaktisk design’ så ‘stay tuned’ ..

/Marianne

Interesting study on Boundary Objects and virtual collaboration

In our research project we are highly influenced by the Dutch researcher Sanne F. Akkerman and her colleagues and their research on boundary crossing and boundary objects in (vocational) education. Like many others in the field, we have benefited greatly from Akkerman & Bakker’s (2011) excellent review entitled Boundary Crossing and Boundary Objects, and I’ll return to this in future posts.

marheineke2016Nonetheless, other researchers have been studying these concepts from other perspectives, and I recently came across what turns out to be a PhD study (Marheineke, 2016) on the use of boundary objects in virtual collaboration, which seems very promising in relation to our current focus on ICT-mediated boundary objects.

In this study, Marheineke provides an interesting literature review on the use of different types of virtual boundary objects. In his work, Marheineke is inspired by Carlile’s (2004, 2002) typology, which we have been studying as well. However, as Marheineke states “emerging interest in the phenomenon of boundary object(s) has led to many definitions in the literature” (p. 80).

I have yet to study Marheineke’s research in detail, but so far I’m delighted to find many interesting and relevant tables e.g.:

marheineke2016_table3

Part of table 3: Selected definitions on the term “boundary object”
(Marheineke, 2016, p. 80-81)

marheineke2016_table7

Part of table 7: Boundary objects structuring collaboration
(Marheineke, 2016, p. 95-96)

/Mariis

References

Carlile, P.R. (2004). Transferring, Translating, and Transforming: An Integrative Framework for Managing Knowledge Across Boundaries.

Carlile, P.R. (2002). A Pragmatic View of Knowledge and Boundaries: Boundary Objects in New Product Development.

Designs4Learning – PhD project on transformation of knowledge

hachmann_logoOver on Designs4Learning, my friend* Roland Hachmann has recently started blogging about his PhD-project, which is part of the research program Designing for Situated Knowledge in a World of Change at the University of Southern Denmark. Roland explains that his project

… focuses on how designs for learning at the teacher education, that embrace practice (contexts) as a core element, can support transformation of knowledge. The project investigates a group of students, who move across educational and professional contexts to resituate and transform their academic knowledge and put it into use as they teach fifth graders. The project uses design based research as a methodological approach and furthermore draws upon theories from the situated and socio cultural domain, where learning is seen as a result of participation and use of artefacts situated in specific contexts.

In his project, Roland is also investigating the concept of transfer, and he recently published a very interesting post entitled Concepts of transfer and transformation in designing for situated knowledge across contextsIn this post, you’ll find some valuable ressources Roland created in collaboration with fellow PhD-student, Lea Tilde Rosenlund: a map of different transfer concepts, a presentation on transfer, and not least a bibliography of transfer literature. It’s really worth checking out!

Given that we clearly share research interests and that we, in our research project, are inspired by theories in the socio-cultural domain as well (e.g. we have used Activity Theory and boundary crossing theory for our analyses), Roland and I have discussed the possibility of sharing knowledge and perhaps collaborating in the future. For now, I’m just delighted that Roland has started blogging and sharing his thoughts with the rest of us.

/Mariis

*) Disclaimer.
Roland and I have known each other for years. We initially met at The Master Programme on ICT and Learning (MIL) at Aalborg University, where Roland first attended one of my courses in Second Life, and later I invited him to co-facilitate in another course as part of my research. Since then we have stayed in contact, and I’m happy to call him my friend :-)

mewRoland aka Mew Aeon in Second Life.