Tilbage i rollen som didaktisk designer

Mandag d. 3. marts startede jeg officielt som lektor i forsknings- og udviklingsmiljøet Digitale læringsmiljøer og didaktisk design i Center for Skole og læring på Professionshøjskolen Absalon. Og det har været en helt fantastisk meningsfuld første uge! Min nye nærmereste leder, Karsten Gynther har den indstilling, at man lige så godt kan kaste sig ud i reelle arbejdsopgaver fra start, så ud over enkelte praktiske forhold, der skulle ordnes, har ugen faktisk budt på masser af fagligt indhold, hvilket har været alletiders.

Ud over en enkelt dag på Danmarks Læringsfestival, hvor jeg bla. havde fornøjelsen af at facilitere en debat mellem ledere fra EUD om udvikling af pædagogisk-digitalt strategi, så har ugen budt på opstart i tre projekter, der kommer til at fylde en del i mit arbejdsliv fremover:

 1. Møde i et projekt, der omhandler design og implementering af e-læring i de praktisk-musiske fag på læreruddannelsen.
 2. Møde i et projekt, der omhandler design og implementering af MOOCs mhp. at styrke digitale kompetencer blandt undervisere på de videregående uddannelser. Projektet har titlen ‘Det dobbelte læringsfællesskab’ og indebærer samarbejde med RUC og Zealand.
 3. Forberedelse af møde i et projekt om design og implementering af MOOCs til læreruddannelsen og praksis. Her skal vi fokusere på to obligatoriske emner, hhv. seksualundervisning og uddannelse og job. Projektet indebærer samarbejde med fagdidaktikere fra hhv. VIA og KP.

Som den kvikke læser nok kan fornemme, er der fokus på design i alle tre projekter, og jeg er virkelig glad for at være tilbage i rollen som ‘didaktisk designer’. Vores opgaver i de forskellige projekter retter sig mod forskellige niveauer, så vi kommer til at beskæftige os med både uddannelses- og undervisningsdesign.

Mine nye kolleger er naturligvis nysgerrige på, hvad jeg kan bidrage med, og i den forbindelse har Karsten bla. bedt mig om at forberede en ganske kort præsentation af, hvad man med fordel kan være opmærksom på ift. design af et læringsfællesskab, der er helt eller delvis medieret af digital teknologi. Mit bud, der skal præsenteres på mandag d. 9/3, kan ses herunder:

Når jeg vælger at fremhæve denne opgave, så er det fordi den indebærer, at jeg har skulle søge tilbage i min phd, hvilket jeg ikke har haft mulighed for før nu. Det har været en interessant opgave, dels fordi jeg lige skulle tilbage i tankesporet og dels fordi, jeg faktisk stadig synes, at der er gode elementer i afhandlingen. Set i bakspejlet virker mine fund i afhandlingen ret banale, men pba. af ugens forskellige møder, står det dog også klart for mig, at design af digitalt medieret uddannelse og/eller undervisning stadig kan være en udfordring. Så selv om jeg er blevet klogere siden aflevering af afhandlingen, håber jeg naturligvis, at jeg fremadrettet kan komme til at arbejde med nogle af de ideer, som den var baseret på – og umiddelbart ser der ud til at være gode muligheder herfor :-)

En del af vores arbejde med design og implementering af helt eller delvist digitalt medierede uddannelses- og undervisningsdesign vil naturligvis foregå bag ‘lukkede døre’, men jeg vil bestræbe mig på at dele som meget som muligt, hvilket jo også afhænger af tid. Men altså, hvis du interesserer dig for ‘didaktisk design’ så ‘stay tuned’ ..

/Marianne

MUVEs for learning

In the beginning of his book “Being There Together – Social interaction in Virtual Environments” Ralph Schroeder (2011) provides a definition of Multi-User Virtual Environments (MUVEs):

The VEs discussed here relate to virtual reality (VR) technologies. In a previous book, I defined virtual reality technology as ” a computer-generated display that allows or compels the user (or users) to have a feeling of being present in an environment other than the one that they are actually in and to interact with that environment” (Schroeder 1996: 25; see also Ellis 1995) – in short, “being there”. (Schroeder, 2011, p. 4 – original emphasis)

And from this follows that MUVEs can be defined:

(…) as those [virtual environments] in which users experience other participants as being present in the same environment and interacting with them – or as “being there together.” (Schroeder, 2011, p. 4 – my emphasis)

In line with Schroeder’s definition, the term MUVEs is sometimes used exclusively to characterize virtual environments designed on a 3D spatial metaphor (i.e. Ketelhut, Dede, Clarke & Nelson, 2006), because this is seen as a precondition for experiencing presence when there is an emphasis on the “there” component in the understanding of presence. However, in the field of distance education, the concept of presence has been debated for decades, and has included the sense of self and sense of others that do/do not occur also in 2D virtual environments. Most notably the work of a Canadian research project referred to as “Community of Inquiry” (COI) that ran from 1997-2001,  managed to bring focus to the concepts of cognitive, social, and teaching presence as being essential to especially distance educational experiences. The COI project started with a focus on presence in text-based computer-mediated communication (i.e. Garrison, Anderson & Archer, 2000; Rourke, Anderson, Garrison & Archer, 2001), but has since moved on to also study these particular types of presence in 3D virtual environments such as Second Life (i.e. McKerlich & Anderson, 2007; McKerlich, Riis, Anderson & Eastman, 2011). The difference, between Schroeder’s perception of the presence concept and that of COI research, highlights the fact that there is no (cross-disciplinary) consensus on the definition.  In fact, many definitions and sub-categories of presence can be identified, and this is evidently something I’ll discuss thoroughly in my PhD.

It is important to notice that the primary focus of my study is on Second Life. Nonetheless, other types of MUVEs cannot be ignored simply because both the research literature and the participants in my study often refer to these other types in an attempt to make sense of Second Life. In the table below, I’ve provided an overview of the different types of MUVEs that are relevant to have in mind as part of the overall context of my study.

Clearly, learning happens in all these MUVEs, but from a formal educational perspective, there are some very interesting differences between these different types of MUVEs. Among critics of VWs, I’ve often heard the argument that “VWs are just virtual learning environments based on a spatial metaphor”, and while it is true that VWs, such as Second Life, are based on a 3D spatial metaphor and that this is an important difference, it is not the only one. To me, the communication modalities, the interaction frequency, and not least the content creation possibilities offered in these types of virtual environments, are just as important.

In my study, the teaching and learning processes have been situated in a blended environment consisting primarily of a combination of Second Life and the more conventional 2D virtual environment called FirstClass. At the Master’s Program of ICT and Learning (MIL) that I have used as case for my study, FirstClass provides the ICT infrastructure in this distance ed program, this is were the majority of the administrative and teaching activities take place – the students tend to use complementing technologies for their learning processes. During my research period (2007-2011), the use of FirstClass and Second Life has changed: in the first research cycle, the majority of both teaching and learning activities took place in FirstClass, whereas in the final, fourth research cycle, Second Life provided the setting for the majority of the activities. Regardless of this, I still believe both environments contribute with some unique affordances that are important to ensure high quality teaching and learning – and ideally, none of them should be used as stand-alone environments.

/Mariis

References

Garrison, D., Anderson T. &  Archer, W (2000): Critical inquiry in a text-based environment: Computer conferencing in higher education. The Internet and Higher Education, 2: 87–105

Ketelhut, D. J., Dede, C., Clarke, J., & Nelson, B. (2006): A multi-user virtual environment for building higher order inquiry skills in science.Paper presented at the American Educational Research Association, San Francisco, CA.

McKerlich, R. & Anderson, T. (2007): Community of inquiry and learning in immersive environments. Journal of Asynchronous Learning Networks. 11(4).

Rourke, L, Anderson, T., Garrison, D.R., Archer, W. (2001): Assessing social presence in asynchronous text based computer conferencing. Journal of Distance Education, 14(2), 50-71.

SL, History lessons in High School – and huge technical problems!

This is the third post of five describing the work of the students from the PD class, I’ve been running since December 5th, 2011 with students from the Master’s Program on ICT & Learning (MIL) at Aalborg University where the students have to do presentations in-world. Background information on the course/the presentation task can be found in this first post, and here’s the link to the second post. On Thursday, January 19th Team C had to present their analysis of SL as teaching and learning environment.

Unfortunately, this session was shattered by technical problems; approx. half of the participants, incl. members from the presenting team and I, had huge lag and/or audio problems. Hence, this post is based on whatever I could pic up via the text-chat, my co-facilitator’s feedback, and the materials Team C had prepared for the session.

Team C and their focus


Team C: JoeChipmunk, sjostakovitch, laserquik, and Sinafish – all dressed up for the presentation.

All of Team C’s members are working with teaching at some level in their organizations, although they have different work backgrounds as Teacher and Educational consultant, Special Ed Teacher, High School Teacher, and finally as a Pacemaker Technician/Nursing Specialist and educator. For their presentation, Team C had agreed to focus on how SL could be used in teaching History:

How can History lessons at High School level be facilitated and remediated through a virtual 3D-medium such as Second Life?

Team C’s target group was junior-high students (thus assuring they’d all meet the legal SL user age limit) with some SL experience and a fair amount of History knowledge.

Team C’s sandbox
To support the MIL students’ work in SL, each team was assigned a sandbox on December 9th (after they had learned the most basic SL skills), and the pictures below show the progression in team C’s sandbox:


December 17th; Team C quickly felt at home in their sandbox.

December 25th; Team C experimenting with different designs.

December 28th; Team C’s design inspired by what looks like ancient Greek history.

December 28th also showcased Team C’s investigation question on the use of SL to teach History at High School level.

December 31st; Team C’s sandbox is already filled up, but more will come …

Team C presenting their midway status on January 3rd.

January 11th; Any sandbox should have a horse .. or two!

January 15th; Like some of the other teams, Team C needed more space, and started building on the sides of the sandbox.

Also from January 15th; animals are continuing to invade Team C’s sandbox.

Team C meeting on January 18th to prepare for their presentation.

Team C’s presentation

Prior to their presentation, Team C sent out information in SL and in our regular 2D-platform. As part of this material, they sent out an invitation to a “Junior-High” class, which was a very appealing way of setting the scene for their presentation, and  they received a lot of positive comments from their fellow class mates. Team C’s agenda looked like this:

 • 8:00 PM: Take a tour of the sandbox to familiarize yourself with the setting, take a seat in The Arena.
 • 8:10 PM: Welcome, short introduction to the agenda for the “class”, and short introduction to historical periods and locations in SL.
 • 8:20 PM: Field trip to The Etruscan Museum
 • 8:40 PM: Briefing regarding the second field trip in Team C’s sandbox
 • 8:45 PM: Field trip to ROMA
 • 9:05 PM: Wrap-up of the field trips and the “class”
 • 9:20 PM: Team C’s reflections on history lessons in Second Life
 • 9:45 PM: Evaluation and feedback

Team C’s agenda was nicely displayed on the walls in the arena.

In the first part of Team C’s presentation, we were welcomed as junior-level students

Team C welcomed us, pointed our attention to the agenda on the wall, and then explained that we would get a brief overview of the two historical periods that this “class” would cover. At this point, several participants already had lag and/or audio problems.


The Etruscan period

… and the Roman period.

The field trips were designed as exploratory tours, where the “students” should gather information, take pictures, and collect freebies. After the field trips the students had to present their findings to the rest of the “class”.


One of Team C’s members, JoeChipmunk, also had audio-problems, and I stayed back in their sandbox to see if there was anything I could do to help. Despite numerous relogs, preference check and so forth nothing really helped, and JoeChipmunk finally encouraged me to join the field trip to The Etruscan Museum, while he stayed and tried to solve his problems.

Arriving very late at the museum, I didn’t really get a good sense of what was going on, and I only took a few pictures.


Team C’s Stinafish at The Etruscan Museum.

As part of the Ars Novalis Virtual Shipyard, there’s a Danish Viking ship in memory of the founder of Roskilde Viking Ship Museum,  Ole Crumlin-Petersen (1935-2011).

Happytown & Anina gladly grabbed the opportunity to dress up for this historical themed session.

At approx. 8:40 PM, Team C asked us to go back to the team’s sandbox for further instructions for the next field trip. At this point, I began experiencing heavy lag, and several of the other participants also complained about various technical problems. Nonetheless, we headed off to the next destination; one of SL’s oldest historical rebuilds: ROMA (SPQR) . Arriving at ROMA, I could hardly move and I finally ended up stuck in a wall and decided to relog. Since that didn’t help, I went back to our class sandbox, and here I realized that my speak-button was no longer active. For the next 20 min. or so I tried shutting down my computer, reinstalling SL, I tried the Firestorm Viewer, and relogging – but nothing helped. Meanwhile, JoeChipmunk’s speak came back, but two other members of the team now had inactive speak-butons, as did several of the other participants.

The “lucky” participants, with no technical problems, later said they had experienced the session as one of the most smooth in technical terms. Fortunately, my co-facilitator, Inge was one of the lucky ones with no problems, and the following 4 pictures were taken by her.


Inge at ROMA – also nicely dressed up for the occasion.

Team C’s laserquik is easy to recognize with his orange sneakers.

Anina & dirkovski exploring ROMA

Back in Team C’s sandbox, the other teams had to present their findings from the two field trips.


Back in Team C’s sandbox, the “students” had to present pictures and objects from their field trips.

ROMA is a no-speak island, and so several of the participants did not realize that they had audio/speak problems until they came back to Team C’s sandbox. At this point, Team C wrapped up the first part of their session, where we, the audience, had acted as High School students, and now they wanted to focus on their theoretical considerations and design choices in relation to their investigation question and overall theme. One team with audio problems solved it by transmitting one member’s sound via Google Plus, others tried Skype, and from the presenting team only sjostakovitch and JoeChipmunk had voice, and so this final part of the session was a very frustrating and disruptive experience. At this point, I want to acknowledge the resilience of Team C, I was very impressed with their willingness to try to continue and finish their session despite all the technical problems!

Again because of all the problems, I didn’t manage to document this part of the session in detail, but from the team’s manuscripts and the text-chat, I know that Team C, based on their investigation question, started to explain about some of their theoretical inspirations (Dewey and Dede), and they had some very thoughtful concerns regarding the target group’s possible acceptance of/and behavior in a medium such as SL.


Team C had also been inspired by the COI-model, and the different types of presence.

Inspired by the COI-model, Team C had planned to register indications of the three types of presence during their session, but Team C’s Stinafish, who was in charge of this part, unfortunately also had different technical problems, and I’m not sure if she managed to do so, and anyway at this point in the session, she had no voice. On the positive side, the two Team C members with voice, were able to fill in based on the teams well-prepared manuscripts, and this was another indicator of the team’s thorough preparation of their presentation.

Team C’s sandbox was a good example of a respectful remediation NpIRL

The team’s lead designer, JoeChipmunk had some interesting reflections on some of the challenges you face, when trying to replicate our past as the team had tried to do in the sandbox. The point of departure for the sandbox design had been a respectful remediation strategy, but with the target group in mind, the team had also decided to add “mystical” elements such as the rainbow, animated animals, air floating ships, and giant posters. JoeChipmunk also explained, how he had been forced to consider the authenticity of the different objects (e.g. did this kind of plant/animal exist at that point in time/in that part of the world), and in this sense, building in SL had sharpened his perception of history, validity of sources etc.


Team C’s sandbox’s own history.

Despite all the technical problems, there was no doubt that Team C had prepared a very good and interesting presentation. Needless to say, the technical problems completely overshadowed their efforts for those of us experiencing problems, and it was so sad and unfortunate that the team members also had problems and didn’t get to present their hard work in the way they had envisioned. All of us felt terrible for the team, and many of Team C’s classmates sent them supporting comments in our regular 2D (and very stable!) platform afterwards. Having been in SL for almost 5 years now, I have come to expect occasional technical break-downs, but I have to say that this was my worst SL experience ever. Throughout the course, I monitor the students’ activities closely, and I know just how much work they put into these presentations – it’s simply amazing! So to have such a terrible outcome was really, really sad.

We’re still not sure as to why we had so many problems, but it seems to be a combination of Internet instability (at least for some of us with a certain Internet provider in certain areas of the country), and local island problems. The speak problems continued the day after, but were resolved after Inge restarted the island. Next team is scheduled to present tomorrow, and we are crossing our fingers ….

/Mariis

SL, Dunn & Dunn’s Learning Style model, and collaborative activities

This is the second post of five describing the  work of the students from the PD class, I’ve been running since December 5th, 2011 with students from the Master’s Program on ICT & Learning (MIL) at Aalborg University where the students have to do presentations in-world. Background information on the course/the presentation task can be found in this first post. On Tuesday, January 17th Team B had to present their analysis of SL as teaching and learning environment.

Team B and their focus


Team B; Efus, Yeps, dirkovski & JaneOlga with matching team t-shirts.

Just like the first presenting team A, the members of Team B also come from very different working backgrounds ranging from a Training Coordinator and Training Developer, an E-Learning Consultant, a K-12 Teacher, and a HR Consultant. All of the team members work with development and implementation of ICT and Learning at some level in their organizations, and for their presentation they had decided to focus on learning styles and different activities based on the following investigation questions:

How can SL facilitate Dunn & Dunn’s learning styles as pedagogical platform, and in what kind of collaborative activities can they be included as part of a learning process?

In their work, Team B had tried to design for a target group of adult professionals between 40-60 years with some SL experience.

Team B’s sandbox
To support the MIL students’ work in SL, each team was assigned a sandbox on December 9th (after they had learned the most basic SL skills), and the pictures below show the progression in team B’s sandbox:


December 17th; Team B has started to experiment in their sandbox.

December 18th; Team B’s sandbox rapidly changes appearance.

On December 19th, I visited Team B’s sandbox and spoke with Yeps and dirkovski about their design.

Later on December 19th Team B’s new pool area was almost finished.

December 21st; Team B’s sandbox looks quite finished, but there is more to come …

December 26th; The need for more space is solved by conquering the sandbox’s air space.

December 31st; Team B’s sandbox addition is starting to appear in the South East end.

Team B’s midway status presentation on January 3rd.

January 11th; Team B’s sandbox is almost done.

On January 15th, I met briefly with dirkovski from Team B to discuss different in-world audio possibilities, and the planning of their presentation.

Team B’s presentation
Prior to their presentation, Team B sent out information in our regular 2D platform and their agenda looked like this:

 • 8:00 PM: Welcome and agenda
 • 8:05 PM: Theoretical foundation
 • 8:20 PM: Learning style test
 • 8:40 PM: Exercises in three groups
 • 9:25 PM: Announcement of the winner
 • 9:30 PM: 3 questions (use of The Opinionator), reflection, and wrap-up
 • 9:45 PM: Feedback and evaluation

For the theoretical inputs we were all comfortably seated in the cosy pillow-area.

Team B started by introducing their investigation questions and explain their interest in trying to combine the Dunn & Dunn learning style model with activities in SL. We were also given a brief overview over the many different types of learning style models, and Dunn & Dunn’s specific model was presented as a cognitivist perspective on learning focusing on how we, through our senses, collect and process information.


The 21 elements of Dunn & Dunn’s learning style model.

Team B also explained how they, in their design of the sandbox, had tried to accommodate different learning styles, and they gave us a very interesting glimpse into their joint design process.


Team B explaining the design (process) of their sandbox.

As Team B explained, with reference to Bang & Dalsgaard, one of the problems with this kind of cognitivist learning perspective is that it tends to focus solely on learning from an individual perspective, but the Team wanted to try to combine this with a more social constructivist perspective through design of different activities (that we as audience were asked to participate in).


Cooperation or collaboration – what’s the difference?

Furthermore, in their work Team B had also been inspired by the COI-model that focuses on different kinds of presence necessary to obtain a satisfactory educational experience; cognitive, social, and teaching presence.


The Community of Inquiry model in focus.

After the theoretical introduction, we were asked to move to another part of the sandbox, where all the participants had to complete a learning styles test.


MIL11 students answering the Learning Style test.

Result: No kinesthetic learners among the participating students.

As a very nice detail the students were given t-shirts matching  their learning styles.

After the test, the participants were placed in three groups, and all groups now had to go to two different locations to complete small exercises. The exercises were designed to match three different learnings styles; auditory, visual, and kinesthetic – Team B had wisely chosen to disregard Dunn & Dunn’s forth tactile learning style. We were also told that there was a certain gaming element to the exercises, that the groups had to collect points, and that a winner would be announced by the end of this activity.


I started by following group 3 and Team B’s Efus to Hawaii :-)

On Hawaii, the members of group 3 had to choose between different transport options, go out on the sea, pass a buoy, and return to the shore in the fastest time possible:


laserquik turned out to be quite good at riding the Orca killer whale!

Happytown chose the Jet Ski.

… and so did Ingma.

Inge, however chose the inflatable wave jumping mattress.

Meanwhile, JoeChipmunk enjoyed a gold dive in the mountains!

When group 3 had finished this exercise, one of the other groups came along, and I decided to move on and follow another group.


Back in Team B’s sandbox;  Group 2 had to memorize the pictures on the display, and go to New Earth and find the specific locations/items.

mouritzen and Ilikespace quickly found the bridge and received their first points in this exercise.

We soon had to go back to Team B’s sandbox, and here the winner was announced:


And the winners were; laserquik, Happytown, Ingma & Inge – W00t!

Team B had prepared a very nice podium for this activity, and they had even taken the time to “engrave” the trophy – another very nice design detail! It was time to wrap up the experiences, and for this purpose Team B had prepared three statements, and the participants were asked to enter the Opinionator.


1. statement: SL is a suitable platform for working with the three learning styles!

2. statement: Of course it is possible to work with both learnings styles and collaboration in SL!

The final statement, was bold and fun: “Today’s presentation has been well-designed and has fully covered (the COI model’s) social, teaching, and cognitive presence, and I have learned a lot!” As I told Team B, I’m not a fan of learning style models, especially not those without learning theoretical foundation such as Dunn & Dunn, but that was not an issue in relation to their presentation. Basically, Team B chose to focus on different modalities and explore their potential in relation to SL, and it made good sense. Team B managed to make a convincing case of combining modalities and collaborative activities. The sandbox clearly reflected their theme and investigation question, and their presentation was filled with nice little details that demonstrated the hard work the team had put into it.

In summary, just as it was the case when Team A presented, we ended up having a very good and fun joint learning experience, and once again it was great to witness the fruits of genuine collaboration :-)

/Mariis

BTW, for anyone interested in exploring the use of Learning Styles, I recommend the following report that offers a critical review of some of the most popular learning styles models:

Coffield, F.; Moseley, D.; Hall, E. & Ecclestone, K. (2004): Learning styles and pedagogy in post-16 learning – a systematic and critical review. Published by the Learning and Skills Research Centre.

Student perceptions of Presence in a Virtual World

Together with Ross McKerlich, Terry Anderson, and Bard Eastmann I have a paper out in the Journal of Online Learning and Technology (JOLT). The paper is entitled Student Perceptions of Teaching Presence, Social Presence and Cognitive Presence in a Virtual World, and is based on research collaboration we started back in 2009. Back in January 2099, I participated in a Master Class on Learning 2.0 and Knowledge Media at Aarhus University, where Terry Anderson (Athabasca University) was one of the guest lecturers. When Terry learned about my research in SL, he invited me to participate in a research project that was aimed at investigating the use of the Community of Inquiry (COI) model in 3D environments.

The COI model was developed in the late 1990’s as framework for evaluating educational experience in text-based online environments by D. Randy Garrison, Terry Anderson, and Walther Archer. Given the COI model’s wide spread use in different educational settings it is by no means coincidental that one of the original founders, Terry, has found it important to explore the applicability of the model in new online environments such as the 3D virtual world, SL. Together with Ross McKerlich, Terry conducted a preliminary, qualitative exploratory study in SL in 2007, and basically confirmed that the model also can be used in assessing educational experience in 3D virtual environments (McKerlich & Anderson. 2007).

As part of our collaboration, Terry & Ross, participated in one of my in-world classes with the MIL09 students – something both the students and I appreciated very much.


Terry explaining about the COI-model in the MIL09 class


Discussing different COI concepts in the MIL09 class

Anyways, after such a long time, it is great to finally see our paper published, and I want to thank Ross, Terry, and Brad for the collaboration – it was a very good experience :-)

Here’s the abstract of our paper:

Presence – or having a sense of active participation – in distance education has increased with the expanding use of and affordances of communications technologies. Virtual worlds have been on the forefront of popular and education technology in the last three years and innovative methods of teaching and learning are emerging in these contexts.  Using the recently validated community of inquiry (COI) instrument, this study focuses on students’ perceptions of teaching, social and cognitive presence in virtual world contexts. The authors examine whether the COI Instrument can effectively be applied to virtual world learning events. The results are exciting: in a diverse sample, virtual world learners perceive teaching presence, social presence and cognitive presence.

/Mariis