Om

Fra 1. februar 2019, er jeg ansat som chefkonsulent i enhed for ungdomsuddannelser i Danmarks Evalueringsinstitut (EVA). Uddannelsesmæssigt er det mest interessante nok, at jeg har en ph.d. i Ikt og Læring, og at jeg har mange års erfaring både som online studerende og online/blended underviser og forsker. Professionelt er jeg i øjeblikket særligt optaget af undersøgelse, evaluering og udvikling af erhvervs- og gymnasiale uddannelser, samt meningsfuld pædagogisk-didaktisk digitalisering i og på tværs af uddannelser.

Jeg har tidligere været ansat på Københavns Professionshøjskole, Nationalt Center for Erhvervspædagogik (2013-2019), Aalborg Universitet, Institut for Kommunikation og Psykologi (2003-2013) og Hotel- og Restaurantskolen i København (1999-2003).

Aktuelt (efterår 2019)
Hos Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), er jeg involveret i projekter om:

  • Pædagogisk ledelse og samarbejde i de gymnasiale uddannelser
  • Kreativitet i de gymnasiale uddannelser
  • Feedback i erhvervsuddannelser
  • Læreres til- og fravalg samt anvendelse af digitale teknologier i ungdomsuddannelser

For bla. Uddannelsesforbundet, Mercantec og Roskilde Tekniske Skole skal jeg afholde forskellige oplæg, der alle befinder sig i krydsfeltet mellem pædagogik, digitale teknologier, meningsskabelse og motivation.

For Center for it i undervisningen på erhvervsuddannelser (CIU), er jeg involveret i en webinarrække om udvikling af pædagogisk-digital strategi for ledere på erhvervsuddannelser. Herudover er jeg inviteret til at holde oplæg og agere kritisk sparringspartner i Learning Factory 1: Videndeling – fra mit til vores; deling af undervisningsforløb.

For Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (DIKU), er jeg for andet år i træk forkvinde i juryen, der skal vurdere norske erhvervsuddannelsesprojekter og uddele den såkaldte Utdanningskvalitetsprisen for høyere yrkesfaglig utdanning.

Sammen med tidligere kolleger fra Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE) skriver jeg på to forskningsartikler om hhv. design af ikt-medieret grænsekrydsning og design af undervisningsforløb med fokus på cyber- og informationssikkerhed – begge rettet mod erhvervsuddannelsesområdet.

Endelig arbejder jeg på et paper om grænsekrydsende pædagogisk ledelse i erhvervsuddannelser, som jeg tænker i første omgang skal sendes som bidrag til Nordic Research Network on Vocational Education and Training (NordYrk) konferencen 2020 og evt. på den baggrund omskrives til en egentlig forskningsartikel til The Nordic Journal of Vocational Education and Training (NJVET).

Kontakt
email: mri@eva.dk