Om

Jeg ansat som docent på Professionshøjskolen Absalon i Center for Skole og Lærings forsknings- og udviklingsmiljø Digitale læringsmiljøer og didaktisk design. Uddannelsesmæssigt er det mest interessante nok, at jeg har en ph.d. i Ikt og Læring, og at jeg har mange års erfaring som online/blended studerende, underviser og forsker. Professionelt er jeg særligt optaget af design af meningsfuld pædagogisk-didaktisk digitalisering i og på tværs af uddannelser samt den pædagogiske ledelse heraf.

Jeg er tidligere lektor i erhvervspædagogik har en forkærlighed for erhvervsuddannelser, der i mange år har udgjort genstandsfeltet i min forskning, hvor jeg især interesserer mig for, hvordan informations- og kommunikationsteknologi (ikt) kan anvendes til at skabe samspil og sammenhæng mellem skole- og praktikperioder, mellem teori og praksis. Siden 2013 har jeg undervist på Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik.

Jeg har tidligere været ansat i Danmarks Evalueringsinstitut, Enhed for ungdomsuddannelser (2019-2020), Københavns Professionshøjskole, Nationalt Center for Erhvervspædagogik (2013-2019), Aalborg Universitet, Institut for Kommunikation og Psykologi (2003-2013) og Hotel- og Restaurantskolen i København (1999-2003).

Aktuelt (forår 2023)
Hos Absalon, er jeg involveret i følgende større aktiviteter:

  • Projekt om udvikling af teknologiforståelse og computational thinking i merkantile erhvervsuddannelser i samarbejde med eVidenscenter
  • Projekt om design af Multimodale scenarier i de pædagogiske diplomuddannelser – involverer diplomuddannelser og forskellige folke- og erhvervsskoler
  • Projekt om It-didaktik i spil, der baserer sig på em gamificeret tilgang til kompetenceudvikling i samarbejde med ZBC og Zealand
  • Projekt om evaluering af Klimaundervisning på erhvervsuddannelser i samarbejde med Epinion

Herudover følger artikelskrivning til bl.a. Læring og Medier, LearningTech og Springer’s Networked Learning Series.

Sammen med Malis Ravn (Absalon), Anne Mette Hald (Absalon), Jeppe Egendal (VIA) og Henrik Hersom (KP) er jeg gæsteredaktør på et temanummer om Erhvervsuddannelsernes pædagogik og didaktik på forlaget Unge Pædagoger.

Sammen med Anna Brodersen (KP)  er jeg redaktør på Didaktisk opslagsbog til de erhvervsrettede uddannelser, der forventes udgivet ultimo 2022 på Hans Reitzels Forlag. Her er over 40 forfattere, fra PH’er, UNI’er samt en håndfuld selvstændige, bidragsydere involveret.

Kontakt
e-mail: marr@pha.dk