Om

Fra 1. marts 2020, er jeg ansat på Professionshøjskolen Absalon i Center for Skole og Lærings forsknings- og udviklingsmiljø Digitale læringsmiljøer og didaktisk design.

Mere om dette og min baggrund følger efter d. 1/3.

/Marianne