Om

Fra 1. marts 2020, er jeg ansat som lektor på Professionshøjskolen Absalon i Center for Skole og Lærings forsknings- og udviklingsmiljø Digitale læringsmiljøer og didaktisk design. Uddannelsesmæssigt er det mest interessante nok, at jeg har en ph.d. i Ikt og Læring, og at jeg har mange års erfaring som online/blended studerende, underviser og forsker. Professionelt er jeg særligt optaget af design af meningsfuld pædagogisk-didaktisk digitalisering i og på tværs af uddannelser samt den pædagogiske ledelse heraf.

Jeg er lektor i erhvervspædagogik og har en forkærlighed for erhvervsuddannelser, der i mange år har udgjort genstandsfeltet i min forskning, hvor jeg især interesserer mig for, hvordan informations- og kommunikationsteknologi (ikt) kan anvendes til at skabe samspil og sammenhæng mellem skole- og praktikperioder, mellem teori og praksis. Siden 2013 har jeg undervist på Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik.

Jeg har tidligere været ansat i Danmarks Evalueringsinstitut, Enhed for ungdomsuddannelser (2019-2020), Københavns Professionshøjskole, Nationalt Center for Erhvervspædagogik (2013-2019), Aalborg Universitet, Institut for Kommunikation og Psykologi (2003-2013) og Hotel- og Restaurantskolen i København (1999-2003).

Aktuelt (forår 2021)
Hos Absalon, er jeg involveret i:

  • Design af Det Dobbelte Læringsfællesskab
  • Design af to MOOCs til LU
  • Læremiddel.dk forskningsprogram 2
  • Undervisning på Diplom i Erhvervspædagogik

For Center for it i undervisningen på erhvervsuddannelser (CIU), er jeg involveret i forskellige aktiviteter, der bla. består i at holde diverse oplæg om it-didaktik, grænsekrydsning og digital didaktisk transformation ift. Uddannelse 4.0. Hertil er også knyttet følgeforskning.

Sammen med kolleger fra både Absalon og andre institutioner er jeg medredaktør på et call til Læremiddel.dk’s tidsskrift ‘LearningTech’ – call’et har fokus på ‘Teknologiforståelsens fagdidaktik’. I forlængelse heraf skriver jeg sammen med Jens J. Hansen (SDU) og Peter Holmboe (UCSyd) en artikel om erhvervsuddannelsernes nye grundfag ‘Erhvervsinformatik’.

I Læremiddel.dk’s forskningsprogram 2, skriver jeg sammen Thomas Albrechtsen (UCSyd) of Stinus Mikkelsen (ULC) et paper om Covid19-perioden i F20 på ledelses- og organisationsniveau. Vi sigter efter at deltage på NERA-konferencen i november 2021.

Sammen med mine Absalon-kolleger Anne-Mette Nortvig og Malis Ravn, skriver jeg på et paper om design for refleksion og transformation i hhv. læreruddannelse og på diplom i erhvervspædagogik. Vi sigter efter at deltage på ECRPL-konferencen i november 2021.

Sammen med en tidligere kollega, Anna Brodersen, fra Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE), skriver jeg en artikel om ikt-medieret grænsekrydsning i erhvervsuddannelser, der efter planen skal indgå i en antologi med titlen ‘Conceptualising and innovation education and work with networked learning’. Artiklen er baseret på et paper, som jeg præsenterede  på Networked Learning konferencen i Kolding, 18.-20 maj 2020.

Endelig deltager jeg sammen med kolleger fra forskellige institutioner i et symposium om it i de danske erhvervsuddannelser på NORDYRK-konferencen i juni 2021.

Kontakt
e-mail: marr@pha.dk