Om

Jeg ansat som docent på Professionshøjskolen Absalon i Center for Skole og Lærings forsknings- og udviklingsmiljø Digitale læringsmiljøer og didaktisk design. Uddannelsesmæssigt er det mest interessante nok, at jeg har en ph.d. i Ikt og Læring, og at jeg har mange års erfaring som online/blended studerende, underviser og forsker. Professionelt er jeg særligt optaget af design af meningsfuld pædagogisk-didaktisk digitalisering i og på tværs af uddannelser samt den pædagogiske ledelse heraf.

Jeg er tidligere lektor i erhvervspædagogik har en forkærlighed for erhvervsuddannelser, der i mange år har udgjort genstandsfeltet i min forskning, hvor jeg især interesserer mig for, hvordan informations- og kommunikationsteknologi (ikt) kan anvendes til at skabe samspil og sammenhæng mellem skole- og praktikperioder, mellem teori og praksis. Siden 2013 har jeg undervist på Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik.

Jeg har tidligere været ansat i Danmarks Evalueringsinstitut, Enhed for ungdomsuddannelser (2019-2020), Københavns Professionshøjskole, Nationalt Center for Erhvervspædagogik (2013-2019), Aalborg Universitet, Institut for Kommunikation og Psykologi (2003-2013) og Hotel- og Restaurantskolen i København (1999-2003).

Aktuelt (forår 2022)
Hos Absalon, er jeg involveret i følgende større aktiviteter:

  • Design af Det Dobbelte Læringsfællesskab – projekt med RUC og Zealand Erhvervsakademi
  • Design af to MOOCs til LU – projekt med UCL, VIA og KP
  • Design af Multimodale scenarier i de pædagogiske diplomuddannelser – projekt med vores egne diplomuddannelser og forskellige folke- og erhvervsskoler
  • Læremiddel.dk forskningsprogram 2
  • Undervisning på Diplom i Erhvervspædagogik

I Læremiddel.dk’s forskningsprogram 2 er jeg sammen med Thomas Albrechtsen og Roland Hachmann (begge UCSyd) redaktør på en antologi, der stiller didaktiske spørgsmål til teknologi. Alle involveret i programmet leverer artikler. I regi’ af forskningsprogram 2 skriver jeg også sammen Thomas Albrechtsen (UCSyd) og Stinus Mikkelsen (ULC) en artikel til tidsskriftet Læring og Medier (LOM), der har titlen: Håbefuld pædagogik og online-undervisning på videregående uddannelse.

Sammen med mine Absalon-kolleger Anne Kristine Petersen, Peter Gundersen og Bjarke Lindsø Andersen skriver jeg på et paper til Networked Learning konferencen 2022, der har titlen: Unboxing the process of revision between two design-based hybrid learning interventions. Artiklen er baseret på vores arbejde i projektet Det Dobbelte Læringsfællesskab.

Sammen med Anna Brodersen (KP)  er jeg redaktør på Didaktisk opslagsbog til de erhvervsrettede uddannelser, der forventes udgivet ultimo 2022 på Hans Reitzels Forlag. Her er over 40 forfattere, fra PH’er, UNI’er samt en håndfuld selvstændige, bidragsydere.

Kontakt
e-mail: marr@pha.dk