Om

Fra 1. marts 2020, er jeg ansat som lektor på Professionshøjskolen Absalon i Center for Skole og Lærings forsknings- og udviklingsmiljø Digitale læringsmiljøer og didaktisk design. Uddannelsesmæssigt er det mest interessante nok, at jeg har en ph.d. i Ikt og Læring, og at jeg har mange års erfaring som online/blended studerende, underviser og forsker. Professionelt er jeg særligt optaget af design af meningsfuld pædagogisk-didaktisk digitalisering i og på tværs af uddannelser samt den pædagogiske ledelse heraf.

Jeg er lektor i erhvervspædagogik og har en forkærlighed for erhvervsuddannelser, der i mange år har udgjort genstandsfeltet i min forskning, hvor jeg især interesserer mig for, hvordan informations- og kommunikationsteknologi (ikt) kan anvendes til at skabe samspil og sammenhæng mellem skole- og praktikperioder, mellem teori og praksis. Siden 2013 har jeg undervist på Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik.

Jeg har tidligere været ansat i Danmarks Evalueringsinstitut, Enhed for ungdomsuddannelser (2019-2020), Københavns Professionshøjskole, Nationalt Center for Erhvervspædagogik (2013-2019), Aalborg Universitet, Institut for Kommunikation og Psykologi (2003-2013) og Hotel- og Restaurantskolen i København (1999-2003).

Aktuelt (efterår 2020)
Hos Absalon, er jeg involveret i:

  • Design af Det Dobbelte Læringsfællesskab
  • Design af to MOOCs til LU
  • Design af e-læring i de praktisk-musiske fag
  • Læremiddel.dk forskningsprogram 2
  • EVU Pædagogisk it – undervisning på Diplom i Erhvervspædagogik

For Center for it i undervisningen på erhvervsuddannelser (CIU), er jeg involveret i forskellige aktiviteter, der bla. består i at holde diverse oplæg om it-didaktik, grænsekrydsning og digital didaktisk transformation ift. Uddannelse 4.0 (bla. sammen med min chef, Karsten Gynther).

Sammen med kolleger fra både Absalon og andre institutioner er jeg medredaktør på et call til Læremiddel.dk’s tidsskrift ‘LearningTech’ – call’et har fokus på ‘Teknologiforståelsens fagdidaktik’. I forlængelse heraf skriver jeg sammen med Jens J. Hansen (SDU) og Peter Holmboe (UCSyd) er artikel om erhvervsuddannelsernes nye grundfag ‘Erhvervsinformatik’.

Endelig skriver jeg, sammen med en tidligere kollega, Anna Brodersen, fra Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE) en artikel om ikt-medieret grænsekrydsning i erhvervsuddannelser, der efter planen skal indgå i en antologi med titlen ‘Conceptualising and innovation education and work with networked learning’. Artiklen er baseret på et paper, som jeg præsenterede  på Networked Learning konferencen i Kolding, 18.-20 maj 2020.

Kontakt
e-mail: marr@pha.dk