Om

Fra 1. marts 2020, er jeg ansat som lektor på Professionshøjskolen Absalon i Center for Skole og Lærings forsknings- og udviklingsmiljø Digitale læringsmiljøer og didaktisk design. Uddannelsesmæssigt er det mest interessante nok, at jeg har en ph.d. i Ikt og Læring, og at jeg har mange års erfaring som online/blended studerende, underviser og forsker. Professionelt er jeg særligt optaget af design af meningsfuld pædagogisk-didaktisk digitalisering i og på tværs af uddannelser samt den pædagogiske ledelse heraf.

Jeg er lektor i erhvervspædagogik og har en forkærlighed for erhvervsuddannelser, der i mange år har udgjort genstandsfeltet i min forskning, hvor jeg især interesserer mig for, hvordan informations- og kommunikationsteknologi (ikt) kan anvendes til at skabe samspil og sammenhæng mellem skole- og praktikperioder, mellem teori og praksis. Siden 2013 har jeg undervist på Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik.

Jeg har tidligere været ansat i Danmarks Evalueringsinstitut, Enhed for ungdomsuddannelser (2019-2020), Københavns Professionshøjskole, Nationalt Center for Erhvervspædagogik (2013-2019), Aalborg Universitet, Institut for Kommunikation og Psykologi (2003-2013) og Hotel- og Restaurantskolen i København (1999-2003).

Aktuelt (efterår 2021)
Hos Absalon, er jeg involveret i følgende større aktiviteter:

  • Design af Det Dobbelte Læringsfællesskab
  • Design af to MOOCs til LU
  • Læremiddel.dk forskningsprogram 2
  • Undervisning på Diplom i Erhvervspædagogik

For Center for it i undervisningen på erhvervsuddannelser (CIU), er jeg involveret i forskellige aktiviteter, der bla. består i at holde diverse oplæg om it-didaktik, grænsekrydsning og digital didaktisk transformation ift. Uddannelse 4.0. Hertil er også knyttet følgeforskning.

Sammen med kolleger fra både Absalon og andre institutioner er jeg medredaktør på et call til Læremiddel.dk’s tidsskrift ‘LearningTech’ – call’et har fokus på ‘Teknologiforståelsens fagdidaktik’. I forlængelse heraf har jeg sammen med Jens J. Hansen (SDU) og Peter Holmboe (UCSyd) skrevet en artikel om erhvervsuddannelsernes nye grundfag ‘Erhvervsinformatik’.

I Læremiddel.dk’s forskningsprogram 2, har jeg sammen Thomas Albrechtsen (UCSyd) of Stinus Mikkelsen (ULC) skrevet et paper om Covid19-perioden i F20 på ledelses- og organisationsniveau, der skal præsenteres på NERA-konferencen i november 2021.

Sammen med mine Absalon-kolleger Anne-Mette Nortvig og Malis Ravn, har jeg skrevet et paper om design for refleksion og transformation i hhv. læreruddannelse og på diplom i erhvervspædagogik, der skal præsenteres på ECRPL-konferencen i november 2021.

Sammen med mine Absalon-kollger Bjarke Lindsø Andersen og Anne Kristine Petersen skriver jeg på et paper om design af online og netværksbaseret læring, der skal afsendes til Networked Learning konferencen 2022.

Kontakt
e-mail: marr@pha.dk