Om

Fra 1. marts 2020, er jeg ansat som lektor på Professionshøjskolen Absalon i Center for Skole og Lærings forsknings- og udviklingsmiljø Digitale læringsmiljøer og didaktisk design. Uddannelsesmæssigt er det mest interessante nok, at jeg har en ph.d. i Ikt og Læring, og at jeg har mange års erfaring som online/blended studerende, underviser og forsker. Professionelt er jeg særligt optaget af design af meningsfuld pædagogisk-didaktisk digitalisering i og på tværs af uddannelser samt den pædagogiske ledelse heraf.

Jeg er lektor i erhvervspædagogik og har en forkærlighed for erhvervsuddannelser, der i mange år har udgjort genstandsfeltet i min forskning, hvor jeg især interesserer mig for, hvordan informations- og kommunikationsteknologi (ikt) kan anvendes til at skabe samspil og sammenhæng mellem skole- og praktikperioder, mellem teori og praksis. Siden 2013 har jeg undervist på Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik.

Jeg har tidligere været ansat i Danmarks Evalueringsinstitut, Enhed for ungdomsuddannelser (2019-2020), Københavns Professionshøjskole, Nationalt Center for Erhvervspædagogik (2013-2019), Aalborg Universitet, Institut for Kommunikation og Psykologi (2003-2013) og Hotel- og Restaurantskolen i København (1999-2003).

Aktuelt (forår 2020)
Hos Absalon, er jeg involveret i:

  • Design af Det Dobbelte Læringsfællesskab
  • Design af to MOOCs til LU
  • Design af e-læring i de praktisk-musiske fag
  • Læremiddel.dk forskningsprogram 2
  • EVU Pædagogisk it

For Center for it i undervisningen på erhvervsuddannelser (CIU), var jeg i efteråret 2019 involveret i en webinarrække om udvikling af pædagogisk-digital strategi for ledere på erhvervsuddannelser. I den forbindelse skal jeg moderere en debat mellem erhvervsskoleledere på Danmarks Læringsfestival d. 4. marts 2020. Herudover deltager jeg i et vist omfang i Learning Factory 8, der handler om Udvikling af en digital strategi eller sigtepunkter; hvorfor og hvordan?

Sammen med forskere fra DPU, KU, RUC, SDU, AAU og Københavns Professionshøjskole deltager jeg i et symposium om Digitalization and Didactics of VET på Nordic Research Network on Vocational Education and Training (NordYrk) konferencen i København, 10. – 12. juni, 2020. Herudover deltager jeg med et paper om grænsekrydsende pædagogisk ledelse af digitale tranformationsprocesser. Tanken er, at begge bidrag omskrives til egentlige forskningsartikler til The Nordic Journal of Vocational Education and Training (NJVET).

Endelig har jeg, sammen med tidligere kolleger fra Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE), skrevet et paper om design af ikt-medieret grænsekrydsning i erhvervsuddannelser, der skal præsenteres på Networked Learning konferencen i Kolding, 18.-20 maj 2020.

Kontakt
e-mail: marr@pha.dk