Blog temaer

Herunder har jeg samlet en række temaer, som jeg har blogget om gennem årene. For hvert tema har jeg listet de vigtigste indlæg.

Design for social læring online
I 2020 er undervisning og læring medieret af digitale teknologier – særligt som fjernundervisning – blevet aktualiseret, og det var netop hvad min phd handlede om. I en serie af blogindlæg har jeg genbesøgt ideer, begreber, koncepter og designovervejelser fra phd’en og forsøgt at opdatere med ny viden og aktuelle eksempler ud over min egen phd. Herudover har jeg suppleret med en række intermezzoer, der ikke er decideret knytte op på min egen phd, men som er relevante, når man interesserer sig for dette felt.

Debatbøger mod teknologi i undervisningen
I 2018-2019 læste jeg flere debatbøger, der forholder sig kritisk til inddragelse og især anvendelse af digital teknologi i uddannelse og undervisning. Det kom der en række blogindlæg ud af. Min interesse herfor var, at denne type bøger og de respektive forfattere, begyndte at dominere i debatter og i mediedækningen af teknologianvendelse. I forlængelse af en indledende kritik af Jesper Balslevs bog ‘Kritik af den digitale fornuft’, skrev jeg en blogserie, hvor jeg ud over at kigge på Balslevs bog også forholdt mig til Peter Holdt Christensens ‘Kig op! Undervisning uden et blåt skær’ og Bent Meier Sørensens ‘Skærmens magi. At træne modstandskraften i en digital tid’.

Multi-User Virtual Environments
Virtuelle miljøer adskiller sig, men har også en række ligheder med fysiske miljøer. Én af de forskere som har beskæftiget sig en del med dette, er Ralph Schroeder, som bla. er forfatter til bogen ’Being there together – social interaction in virtual environments’ (2011). Jeg har været meget inspireret af Schroeders forskning og havde også mulighed for at møde ham inde i Second Life.

 Designing social virtual worlds
I mit ph.d. arbejde, var jeg primært optaget af såkaldte sociale virtuelle verdener. Dette bliver ofte brugt som betegnelse for virtuelle verdener, der ikke er baseret på spillogikker. Gennem mine mange år som deltager i den 3D virtuelle verden, Second Life, blev det ofte diskuteret, hvordan denne type verden skulle karakteriseres. Det ledte mig til at udforske bla. Richard A. Bartle’s hovedværk ’Designing virtual worlds’ fra 2004, og det betød også, at Bartle lagde et smut forbi min blog og kom med gode råd til yderligere læsning.

Remediering
Én af de mange teorier, som jeg udforskede gennem mit ph.d. arbejde – og som jeg faktisk endte med at anvende – er teorien om remediering, sådan som den i første omgang er formuleret af Jay Bolter & Richard Grusin (1999). Jeg stødte først på teorien i 2008 og synes stadig så mange år efter, at den er meget inspirerende og anvendelig – ikke mindst når det kommer til at udarbejde didaktiske designs medieret af digitale teknologier.

Virtual Worlds Best Practice in Education conferences
I løbet af årene, hvor jeg var aktiv i den 3D virtuelle verden, Second Life, deltog jeg flere gang i konferencen kaldet #vwbpe. Gennem 48 timer præsenterede folk, heriblandt mange forskere og undervisere, fra hele verden deres arbejde. I 2011 deltog jeg sammen med tre andre forskere fra hhv. England og USA i et panel (symposium) på konferencen. Dette samarbejde førte bla. til, at jeg skrev en artikel sammen med den engelske forsker, Mark Childs – som i øvrigt også deltog som gæsteunderviser i et af mine kurser. De to amerikanske forskere, Liz Dorland og Robin Heyden, deltog ofte også i min undervisning og de inviterede mig til at præsentere på en Gordon Research Conference i Rhode Island, hvilket var en meget speciel oplevelse, da vi var underlagt tavshedspligt.

Udvidelse af Hiim & Hippe’s relationsmodel
I løbet af min ph.d. udforskede jeg en række teoretiske modeller, heriblandt Hiim & Hippe’s relationsmodel, som jeg arbejdede lidt med at revidere.

Experiential Learning
Én af de teoretiske tilgange, som både jeg og mine studerende på Masteruddannelsen i Ikt og Læring, udforskede igennem min forskning og undervisning er Kolb’s (1984) teori om erfaringsbaseret læring.

Community of Inquiry
En anden af de teoretiske tilgange, som både jeg og mine studerende på Masteruddannelsen i Ikt og Læring, udforskede igennem min forskning og undervisning er Community of Inquiry-modellen.

Vidensmedier – i forskning og praksis
I starten af 2009 var jeg på en konference og en master class om ’vidensmedier’. Her deltog bla. Terry Anderson (tidligere direktør for det Canadiske institut for Distance Education Research). Mit møde med Terry resulterede bla. i at vi skrev en artikel sammen og at han gæsteunderviste på et af mine hold i Second Life. Mine overvejelser og skriverier om Second Life som vidensmedie, betød også, at jeg blev kontaktet af Ruth Tringham (daværende professor i antropologi på UC Berkeley), som jeg i 2010 blev inviteret på forskningsophold hos.

Second Life Community Conventions – et stærkt internationalt netværk
I den 3D virtuelle verden, Second Life, som udgjorde feltet i min ph.d., oplevede jeg at blive del af et stort internationalt netværk af forskere, undervisere, designere, kunstnere, gamere og forretningsfolk. Mange af de Second Life beboere, som jeg knyttede tætte relationer med, både privat og professionelt, mødte jeg første gang IRL på de såkaldte community conventions. Jeg deltog i Florida i 2008 og i Californien i 2009. En række af de beboere, som jeg mødte, endte jeg med at inddrage i min undervisning i Second Life. Typisk tog de studerende og jeg på besøg hos disse beboere for at høre mere om, hvordan de brugte Second Life eksempelvis i deres forskning og undervisning. Det tilførte et unikt internationalt perspektiv.

Deltagelse i verdens første MOOC – ’CCK08’
I efteråret 2008, deltog jeg (kortvarigt) i verdens første Massive Open Online Course (MOOC). Kurset var designet af Stephen Downes og George Siemens. Jeg var med i en studiegruppe, der mødtes i den 3D virtuelle verden, Second Life. Min nysgerrighed gik dels på det nye uddannelsesdesign og dels på det teoretiske grundlag (connectivism).

Problemorienteret- og projektbaseret læring
I perioden 2008-2009 deltog jeg sammen med kolleger fra AAU i et EU-projekt kaldet COMBLE (COMmunity of integrated Blended Learning in Europe), der var et samarbejde med forskere og konsulenter fra Tyskland, Polen og Letland. I dette projekt arbejdede vi ud fra AAU’s model over problem- og projektbaseret læring. Min kollega, Heilyn Camacho, og jeg designede et online kursus som foregik i den 3D virtuelle verden, Second Life, og hvor formålet var at deltagerne fra de øvrige lande skulle lære om AAU’s særlige take på PBL.

 

Ikt, transfer og grænsekrydsning i erhvervsuddannelserne
I perioden 2015-2018 bloggede jeg om et forskningsprojekt, som jeg var leder af på Københavns Professionshøjskole. I projektet var vi særligt interesserede i hvordan faglærere på erhvervsuddannelserne opfatter og praktiserer transfer og grænsekrydsning mellem elevernes skole- og praktikperioder. Ud over på selve bloggen, er resultater fra projektet beskrevet i en afsluttende forskningsrapport og diverse artikler (se under publikationer).