Revitalisering af bloggen

Der har længe været stille på bloggen her, hvilket skyldes, at jeg de sidste par år primært har koncentreret min energi om bloggen, der har været knyttet til forskningsprojektet Ikt og Transfer i EUD, som mine kolleger, Carsten, Anna og jeg nu er ved at afslutte. Selv om der nok kommer til at gå et par måneder ind i det nye år (afhængig af peer-review), før vi helt kan lukke det projekt ned, så er det ved at være tid til at finde et nyt sted til formidling af oplevelser, tanker, ideer. Forhåbentlig kommer der et nyt forskningsprojekt i løbet af 2018, som så vil få sin egen dedikerede blog.

Indtil da vil bloggen her fungere som hjemsted for diverse refleksioner over forskning, undervisning og udvikling ift. især digitalisering, men også andre vigtige dagsordener i en erhvervsrettet og -pædagogisk kontekst.

/Marianne

Designs4Learning – PhD project on transformation of knowledge

hachmann_logoOver on Designs4Learning, my friend* Roland Hachmann has recently started blogging about his PhD-project, which is part of the research program Designing for Situated Knowledge in a World of Change at the University of Southern Denmark. Roland explains that his project

… focuses on how designs for learning at the teacher education, that embrace practice (contexts) as a core element, can support transformation of knowledge. The project investigates a group of students, who move across educational and professional contexts to resituate and transform their academic knowledge and put it into use as they teach fifth graders. The project uses design based research as a methodological approach and furthermore draws upon theories from the situated and socio cultural domain, where learning is seen as a result of participation and use of artefacts situated in specific contexts.

In his project, Roland is also investigating the concept of transfer, and he recently published a very interesting post entitled Concepts of transfer and transformation in designing for situated knowledge across contextsIn this post, you’ll find some valuable ressources Roland created in collaboration with fellow PhD-student, Lea Tilde Rosenlund: a map of different transfer concepts, a presentation on transfer, and not least a bibliography of transfer literature. It’s really worth checking out!

Given that we clearly share research interests and that we, in our research project, are inspired by theories in the socio-cultural domain as well (e.g. we have used Activity Theory and boundary crossing theory for our analyses), Roland and I have discussed the possibility of sharing knowledge and perhaps collaborating in the future. For now, I’m just delighted that Roland has started blogging and sharing his thoughts with the rest of us.

/Mariis

*) Disclaimer.
Roland and I have known each other for years. We initially met at The Master Programme on ICT and Learning (MIL) at Aalborg University, where Roland first attended one of my courses in Second Life, and later I invited him to co-facilitate in another course as part of my research. Since then we have stayed in contact, and I’m happy to call him my friend :-)

mewRoland aka Mew Aeon in Second Life.

En blog om ikt og erhvervspædagogik – hvorfor nu det?

I juni 2013 blev jeg ansat som adjunkt ved Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE) Professionshøjskolen Metropol.

Metropol

Hos NCE er jeg ansat til at varetage tre roller:

  1. Som forsker med særlig fokus på erhvervsuddannelsesområdet (EUD)
  2. Som underviserDiplomuddannelsen i Erhvervspædagogik
  3. Som konsulent ifm. forsøgs- og udviklingsprojekter ligeledes indenfor EUD

Penair Prospectus 2012 - batch 2

Jeg har en baggrund som faglærer på Hotel- og Restaurantskolen i Kbh., hvor jeg var ansat i fem år, og de sidste 10 år frem til min ansættelse hos NCE, var jeg ansat på Aalborg Universitet i forskellige stillinger – senest som Phd-studerende med fokus på koblingen mellem ikt og læring. I mit arbejde hos NCE har jeg derfor også en stærk faglig interesse i at udforske netop denne kobling. Dette har vist sig at være yderst relevant, idet forskning indenfor EUD generelt er sparsom (ift. andre uddannelsestyper), og forskning i brugen og betydningen af ikt indenfor området er nærmest ikke-eksisterende.

Som en del af min ansættelse skal jeg gennemføre et adjunktforløb mhp. på at blive lektorbedømt, og det har givet mig en kærkommen anledning til at genoptage blogskriveriet. Som Phd-studerende havde jeg stor gavn af at blogge, dels som metode til at fastholde refleksioner over mine erfaringer såvel teoretiske som praktiske, og dels som værktøj ift. at dele viden, ideer og tanker med andre. Så planen er, at jeg vil forsøge at blogge om mit adjunktforløb, men herudover vil jeg også fokusere på de oplevelser som dagligdagen hos NCE ellers byder på som hhv. forsker, underviser og konsulent.

/Mariis