Design for *social* læring online?

Fjernundervisning og læring online er blevet aktualiseret i disse usædvanlige tider. Min phd handlede netop om, hvordan man kan designe med henblik på at skabe betingelser for meningsfuld undervisning og læring medieret af forskellige typer af digitale teknologier.

I en ny serie af blogindlæg vil jeg genbesøge ideer, begreber, koncepter og designovervejelser fra phd’en og opdatere med ny viden, hvor jeg finder det relevant og i øvrigt kan finde tiden og overskuddet til det.

Afhandlingen, der er en monografi på knap 300 sider, er skrevet på engelsk og har titlen ‘Avatar-mediation and transformation of practice in a 3D virtual world – meaning, identity, and learning’ (Riis, 2016). Som titlen antyder, så er der fokus på undervisning og læring gennem 3D virtuelle verdener. Jeg forestiller mig ikke, at der er ret mange undervisere, der pt har tid, overskud eller lyst til at prøve kræfter med undervisning gennem den type af digital teknologi. Men i phd’en indsamlede jeg også empiri gennem en mere traditionel 2D teknologi (et LMS), og da jeg i øvrigt har mange års erfaring – både som studerende, underviser og forsker – fra 2D, vil jeg kombinere mine overvejelser hermed.

Phd’en blev gennemført som et aktionsforskningsprojektet med stærk inspiration fra design-based research. Jeg arbejdede ud fra et sociokulturelt perspektiv på læring, og med udgangspunkt i bla. Etienne Wenger og kollegers sociale teori om læring gennem praksisfællesskaber udviklede jeg bla. et teoretisk rammeværk, en designmodel, designprincipper og flere forskellige modeller og oversigter vedrørende det, som jeg her for nemhedens skyld blot vil kalde for online læring. Når man afvikler undervisningen og læring gennem 2D og 3D virtuelle miljøer, så er det væsentlig at have blik for, hvordan man gennem design kan skabe gode betingelser for at deltagerne oplever tilstedevær (presence), så det er også noget af det, som jeg vil fokusere på fremadrettet.

Slideshowet, der er indlejret herunder, stammer fra mit phd-forsvar og giver en meget god fornemmelse af, hvad det ellers er for emner, jeg vil fokusere på:

Bedømmelseskomiteen til mit forsvar bestod af Siân Bayne (The University of Edinburgh), Nina Bonderup Dohn (SDU) og Thomas Ryberg (AAU), der alle tre har forsket i fjernundervisning og online læring gennem mange, mange år. De er også alle tre med i fællesskabet omkring Networked Learning, der både udgiver publikationer og afholder konferencer (hvor alle bidrag fra mere end 10 års forskningskonferencer er frit tilgængelige). Hvis man ønsker at vide mere om fjernundervisning og online læring, så er det fællesskab et særligt godt sted at hente inspiration. Siân og Thomas er endvidere aktive på Twitter.

Jeg var en aktiv del af et helt fantastisk professionelt læringsfællesskab inde i Second Life i knap 7 år, hvor jeg mødte og interagerede med forskere, undervisere, studerende, entreprenører og kunstnere fra hele verden.

På tværs af vores mange forskelligheder, var vi enige om vigtigheden i at huske på, at der inde i avataren (eller i hvert fald bag skærmen) er mennesker – sådan som min avatar-kollega, Bev’s t-shirt her indikerer det*.

Og det er nok den væsentligste lære, som jeg tog med mig fra Second Life. Selv om vi – og måske særligt, når det er tvunget af omstændigheder som nu – rykker vores aktiviteter online, så er vi stadig mennesker, når vi mødes; hvad enten det er gennem tekst, billeder, video(konferencer) eller som 3D avatarer i spil og sociale verdener. Netop derfor bliver det også meget væsentligt at fokusere på, hvordan vi kan skabe undervisnings- og læreprocesser, der har det sociale aspekt og fællesskabet online som det centrale omdrejningspunkt.

/Marianne

*) Selv om vi i Second Life satte stor pris på at mødes online, afstod vi ikke for muligheden for at mødes fysisk, når lejligheden bød sig. Et eksempel herpå var de årlige community conventions. I indlægget her ses Bev og jeg ‘in-real-life’ i foto #2 tilbage i 2009 :-)

Tilbage i rollen som didaktisk designer

Mandag d. 3. marts startede jeg officielt som lektor i forsknings- og udviklingsmiljøet Digitale læringsmiljøer og didaktisk design i Center for Skole og læring på Professionshøjskolen Absalon. Og det har været en helt fantastisk meningsfuld første uge! Min nye nærmereste leder, Karsten Gynther har den indstilling, at man lige så godt kan kaste sig ud i reelle arbejdsopgaver fra start, så ud over enkelte praktiske forhold, der skulle ordnes, har ugen faktisk budt på masser af fagligt indhold, hvilket har været alletiders.

Ud over en enkelt dag på Danmarks Læringsfestival, hvor jeg bla. havde fornøjelsen af at facilitere en debat mellem ledere fra EUD om udvikling af pædagogisk-digitalt strategi, så har ugen budt på opstart i tre projekter, der kommer til at fylde en del i mit arbejdsliv fremover:

 1. Møde i et projekt, der omhandler design og implementering af e-læring i de praktisk-musiske fag på læreruddannelsen.
 2. Møde i et projekt, der omhandler design og implementering af MOOCs mhp. at styrke digitale kompetencer blandt undervisere på de videregående uddannelser. Projektet har titlen ‘Det dobbelte læringsfællesskab’ og indebærer samarbejde med RUC og Zealand.
 3. Forberedelse af møde i et projekt om design og implementering af MOOCs til læreruddannelsen og praksis. Her skal vi fokusere på to obligatoriske emner, hhv. seksualundervisning og uddannelse og job. Projektet indebærer samarbejde med fagdidaktikere fra hhv. VIA og KP.

Som den kvikke læser nok kan fornemme, er der fokus på design i alle tre projekter, og jeg er virkelig glad for at være tilbage i rollen som ‘didaktisk designer’. Vores opgaver i de forskellige projekter retter sig mod forskellige niveauer, så vi kommer til at beskæftige os med både uddannelses- og undervisningsdesign.

Mine nye kolleger er naturligvis nysgerrige på, hvad jeg kan bidrage med, og i den forbindelse har Karsten bla. bedt mig om at forberede en ganske kort præsentation af, hvad man med fordel kan være opmærksom på ift. design af et læringsfællesskab, der er helt eller delvis medieret af digital teknologi. Mit bud, der skal præsenteres på mandag d. 9/3, kan ses herunder:

Når jeg vælger at fremhæve denne opgave, så er det fordi den indebærer, at jeg har skulle søge tilbage i min phd, hvilket jeg ikke har haft mulighed for før nu. Det har været en interessant opgave, dels fordi jeg lige skulle tilbage i tankesporet og dels fordi, jeg faktisk stadig synes, at der er gode elementer i afhandlingen. Set i bakspejlet virker mine fund i afhandlingen ret banale, men pba. af ugens forskellige møder, står det dog også klart for mig, at design af digitalt medieret uddannelse og/eller undervisning stadig kan være en udfordring. Så selv om jeg er blevet klogere siden aflevering af afhandlingen, håber jeg naturligvis, at jeg fremadrettet kan komme til at arbejde med nogle af de ideer, som den var baseret på – og umiddelbart ser der ud til at være gode muligheder herfor :-)

En del af vores arbejde med design og implementering af helt eller delvist digitalt medierede uddannelses- og undervisningsdesign vil naturligvis foregå bag ‘lukkede døre’, men jeg vil bestræbe mig på at dele som meget som muligt, hvilket jo også afhænger af tid. Men altså, hvis du interesserer dig for ‘didaktisk design’ så ‘stay tuned’ ..

/Marianne

PhD accepted for public defence

phd_frontIn November 2016, I finally managed to hand in my dissertation, and earlier this week I received the preliminary assessment, which was positive insofar as the assessment committee unanimously recommends that my dissertation should be accepted for public, oral defence – BIG YAY :-)

The defence will take place at Aalborg University in Copenhagen (AAU-CPH) on January 26th 2017 . The assessment committee consists of the following people:

My PhD-supervisor, Lone Dirckinck-Holmfeld (Aalborg University) will moderate the defence, which is set for three hours:

phd_defence-programme    

The abstract of my dissertation reads as follows:

The purpose of this study is to understand and conceptualize the transformation of a particular community of pedagogical practice based on the implementation of the 3D virtual world, Second Life™. The community setting is a course at the Danish online postgraduate Master’s programme on ICT and Learning, which is formally situated at Aalborg University. The study is guided by two research questions focusing on the participants’ responses to the avatar phenomenon and the design of the course.

In order to conduct and theorize about the transformation of this community of practice due to the 3D-remediation a research-led Action Research approach has been chosen to enable research with focus on both actions and critical reflections carried out in four consecutive research cycles from 2007-2011. 53 master students, one main teacher (the author), and several guest teachers have participated in the study. The findings are predominantly based on analysis of asynchronous student discussions in FirstClass™ (1.104 postings) and synchronous participant observation in Second Life (130 hours). A Grounded Theory-inspired approach has been used to generate and analyse the data in this study, meaning that no predefined theoretical framework was used to guide the design of the research cycles from the onset of the study. However, as the research progressed more and more elements from situated learning and the communities of practice theory influenced the design.

The study has demonstrated the importance of the avatar as pedagogical design element given that it is through the avatar the participants identify themselves and others, create meaning and experience learning in the virtual world. Furthermore, the findings show that the avatar cannot be understood devoid of context, devoid of other pedagogical design elements.

In summary, the study contributes with knowledge about 3D Virtual Worlds, the influence of the avatar phenomenon and the consequences of 3D-remediation in relation to teaching and learning in online education. Based on the findings, a conceptual design model, a set of design principles, and a design framework has been developed.

The preliminary assessment is 3 1/2 pages long and includes a summary and a critical evaluation of my dissertation. In my lecture, I will present my research while trying to address some of the critique given by the committee. Based on the evaluation, I anticipate a discussion of some of the following topics:

 • The concept of virtual/virtuality
 • My literature review strategy (State-of-the-art review)
 • My analytical strategy, Grounded Theory (GT) and the role of theory in GT
 • Insider research and positionality
 • The differences and similarities between Action Research (AR) and Design Based Research (DBR)
 • The Communities of Practice framework
 • The challenge of using learning theory for pedagogical design (and perhaps a discussion on the difference between anthropological and psychological perspectives on learning and education)
 • Socio-cultural vs. socio-material theories and approaches to understanding the world (of education)
 • The status and future of SL and other 3D virtual worlds in education

I’m currently in the process of preparing my defence, and I have to admit that I’m somewhat nervous. The main text of my dissertation is approx. 250 pages long, so there are a lot of issues to consider. I am, however, hoping that I will be able to put aside this nervousness and enjoy the whole thing. It truly is a unique opportunity to discuss some of the issues I care deeply about with some very clever people :-)

/Mariis

What’s needed is education!?

About a month ago, I spent one week at the Universidad Nacional (UNA) in Costa Rica participating in two research projects, and on some level this Mimi & Eunice strip sums up my experience:


Source

I don’t mean to say that I went to Costa Rica thinking that my colleagues there are doing anything wrong, but I did have a rather naïve presumption that the greatest challenge for facilitating change would be pedagogical.  However, as it happened there were other just as important challenges, and the research stay turned out to be very educational for me.

From the UNA campus – very exotic seen from the eyes of a Dane.

The first project is called ” Curricular Innovation of Study Plans in the disciplinary area of System Engineering at the Universidad Nacional, considering POPP (problem oriented project pedagogy) as a methodological approach”. Dra. Mayela Coto and Máster Sonia Mora are the local researchers in this project. Maylea Coto received her PhD from Aalborg University (AAU) in December 2010, but is back living in Costa Rica with her family.

My role in this project is fairly limited. I was invited to give an introductory lecture on the Aalborg PBL model (incl. the particular POPP approach) and to participate in a couple of workshops and research meetings focusing on implementing PBL.

My AAU colleague, Professor Marianne Lykke, will go to Costa Rica in January to continue this work.

The second project is called “AVATAR: The use of Second Life as pedagogical approach”, and Máster Carmen Cordero, Máster Willy Castro & Máster Dinia Rojas are the local researchers in this project. My AAU colleague, Post Doc. Heilyn Camacho, who also is from Costa Rica, and I are working together in this project, and this is the context for the UNA-AAU course in SL that we currently are running. In the UNA-AAU course, we are also lucky to collaborate with Danish SL designer and educator, Inge Knudsen.


Kick-off session in the UNA-AAU course.

Before leaving for Costa Rica, Inge and I had tried to kick off the UNA-AAU course in SL, but we experienced quite a lot of technical problems and language challenges making it difficult to figure out exactly why things weren’t going as expected. Originally, Heilyn and I were supposed to go together to Costa Rica, but due to unforeseen administrative issues, I ended up going alone. Heilyn went a couple weeks later and experimented specifically with the Lego Serious Play concept to help the participants understand the course assignment better.


SL participants in UNA Virtual’s computer lab.

In relation to the UNA-AAU course, the participants and I spent two days in the lab mainly doing hands-on exercises, and we had a lot of fun. Introducing SL is always such a pleasure, and I really enjoy helping participants discover the many possibilities of this medium.

There are nine participants in the UNA-AAU course, and for the course I’ve asked them to work in three teams. In one of the in-world exercises, each team had to go to a representation of a specific country (Denmark, Costa Rica, and China (Inge is also a Sinologist)), explore, find facts and take pictures, and finally present their findings to the rest of us. Not only did this exercise demand the mastery of basic SL skills, it also highlighted the inter-cultural aspect of the course, and it seemed to work very well.

Setting up the three presentations in the sandbox.

On the second day, I gave a short talk about my research in SL, tried to elaborate on the pedagogical underpinnings of the course, and we continued exploring and trying out different SL features.

I was truly impressed by how fast the participants understood the more technical aspects of SL, but it was also very apparent that the majority of the participants did not understand English very well. Another challenge was the time that the participants are able to allocate for the course. In Costa Rica there seems to be little tradition in Academia for giving the faculty time to participate in Professional Development (PD), and because the salaries are low, many teachers actually hold two jobs to make ends meet. In the UNA-AAU course this means that the participants can only allocate 3-4 hours/week, and anyone who has been working with and in SL knows that it takes time to learn the basics and time passes quickly once you have logged in. Therefore I decided to cut the course literature (for many it would take more than 3-4 hours to read one English text), and focus on giving the participants some good and relevant experiences in SL.  I have designed the course based on some of the fundamental principles of PBL (problem orientation and formulation, student control, open-ended curriculum, and qualitative assessment), but given the above-mentioned challenges, I have found it necessary to play a more instructional role than I usually would do. By the end of the course, the participants still have to present an analysis of SL as teaching and learning environment in relation to a self-chosen target group, but I have asked them to use a particular model for their analyses to ensure that they cover some of the most important didactic/instructional elements. For the presentations, each team has its own sandbox in the air above the Danish Visions Island.


Sandboxes in the air.

In both research projects, UNA has asked us to collaborate in terms of teaching and research. Though the projects are different, they are both aiming at implementing new pedagogical strategies and technologies. Making the change to start using a PBL framework and SL as technology is a big change in itself, but based on my experience in Costa Rica, I would say that the biggest challenge has to do with culture.


Visiting the Poas Volcano.

Ready to embark a gondola ride into the rainforest.

All of the teachers I met in both projects were eager to change and to learn about new kinds of pedagogical practice, and I feel confident that they will. I do, however think that there are several challenges that need to be addressed. Certainly, my colleagues and I will do our best to support these Costa Rican teachers, but unless the management of the university recognizes that PD demands time (and credit), I fear that the changes they are all hoping for may take many years. A very interesting – and somewhat paradoxical – perspective on this, is the fact that education per se is highly prioritized in Costa Rica. There are more than 50 universities in this small country with only approx. 5 mio. people! Changing a pedagogical/academic culture is obviously not something that happens over night, but it does seem like the appropriate place to start, and at least the context is something that we (from the outside) need to consider very carefully when designing for change.

And yes I still do believe that education is what’s needed – perhaps just not only as in “teacher training”, but also on a more complex level and for all of us involved in this process. Thinking about this, cultural anthropologists, Bates & Plog (1990)’s definition of culture comes to mind:

[Culture] is a system of shared beliefs, values, customs, behaviors, and artifacts that the members of a society use to cope with their world and with one another, and that are transmitted from generation to generation through learning.

/Mariis

Bates, D.G. and Plog, F. (1990:7): “Cultural Anthropology”. 3rd ed. New York: McGraw-Hill.