Publikationer

 

 • Riis, M. (accepteret). Agency in identity formation mediated by ICT-based boundary objects in dual VET. Symposium/paper abstract afsendt til Nordyrk 2021 konferencen, 7.-9. juni Lindköping Universitet/Online.
 • Riis, M., Rasmussen, C.L. & Brodersen, A. (2020). Development of a pedagogical design matrix for ICT-based boundary crossing in dual VET. Paper afsendt til Networked Learning conference 2020, 18.-20. maj i Kolding/Online.
 • Riis, M. (2020). Vidensopsamling om udvikling af pædagogisk digital strategi på EUD. Opsamling udarbejdet for Center for It i Undervisningen (CIU). Januar 2020: CIU_Opsamling_digital_EUD_MRiis2020
 • Riis, M. & Dirckinck-Holmfeld, L. (2020). Boundary practices and the use of boundary objects in collaborative networked learning. Dohn, N.B., Jandric, P., Ryberg, T. & de Laat, M. (eds.). Mobility, Data and Learner Agency in Networked Learning. Research in Networked Learning series. Springer. p. 155-172.
 • Riis, M., Østergard, J.T., Hellensberg, C. Eychenne, D., Nielsen, C.B., Sterup, L. & Wied, M.E. (2019). Behov for viden om cyber- og informationssikkerhed – uddrag af baggrundsrapport. Københavns Professionshøjskole.
 • Riis, M., Rasmussen, C.L. & Brodersen, A. (2019) Skitse til en grænsekrydsningsdidaktik i erhvervsuddannelser – muligheder for at skabe samspil og sammenhæng gennem brug af informations- og kommunikationsteknologi. Afsluttende forskningsrapport.
 • Riis, M. & Dirckinck-Holmfeld, L. (2018). Knowledgeability and modes of identification in (dis)embodied boundary practice in networked learning. Paper accepteret til Networked Learning conference, 14.-16. maj 2018 i Zagreb, Kroatien.
 • Riis, M., Allermand, M., Rasmussen, C.L. & Brodersen, A. (2017) Technology-mediated Boundary Objects and Boundary Crossings in Vocational Education and Training – an instructional design model. Extended abstract accpeteret til SFI VET Congress, 14.-16. Marts 2017 i Zollikofen, Schweiz.
 • Riis, M., Bergstedt, P., Jørgensen, C.B., Koch, H.H. & Rasmussen, C.L. (2016) Challenges in designing for horizontal learning – in the Danish VET system. Short paper accepteret til Designs for Learning konferencen, 18.-20. maj 2016 i København på AAU Sydhavn. (p. 97-101)
 • Riis, M. (2016) Avatar-mediation and transformation of practice in a 3D virtual world – meaning, identity, and learning. Ph.d-afhandling. Aalborg Universitetsforlag.
 • Riis, M., Bergstedt, P., Jørgensen, C.B., Koch, H.H. & Rasmussen, C.L. (2015).  Ikt som transfermedierende værktøj mellem forskellige kontekster – fokus på grænsekrydsninger mellem skole og praktik. Paper præsenteret på NordYrk konferencen, 10.-12. juni 2015 i Helsinki på HAAGA-HELIA University.
 • Bloch, R.N., Riis, M. & Østergaard, J.T. (2015). Udvikling af pædagogisk ledelse på erhvervsskoler. Paraplyprojekt – tværgående analyse. Afsluttende rapport. Professionshøjskolen Metropol.
 • McKerlich, R., Riis, M., Anderson, T. & Eastman, B. (2011). Student perceptions of teaching presence, social presence and cognitive presence in a virtual world. Journal of Online Learning and Teaching. Vol. 7, No. 3, September 2011.
 • Nicolajsen, H.W., Jacobsen, A.J. & Riis, M. (2012). Designing for informed group formation. Designs for Learning 2012 conference. p. 117-119. ISBN 978-87-995328-0-3
 • Childs, M., Riis, M. & Nadolny, L. (2011). Poetry in the Raw: the use of avatar names in the development of identity in virtual worlds. Paper presented at the 2011 conference on Researching Learning in Immersive Virtual Environments (ReLive).
 • Riis, M. (2010) Mon Wenger har en avatar? Observationer og refleksioner over remediering i Second Life. I Bang, J. & Dalsgaard, C. (red.). Læring i videnssamfundet – om vidensformidling, videnskonstruktion og vidensformidling. Tidsskrift for Læring og Medier (LOM), nr. 5. 2010.
 • Dirckinck-Holmfeld, L., Nielsen, J., Fibiger, B., Riis, M., Danielsen, O., Sorensen, E.K., Holm Sørensen, B., Ritterbusch, W. (2009). Problem and Project Based Networked Learning: The MIL Case. Dirckinck-Holmfeld, L., Jones, C. & Lindström, B. (eds.) Analysing Networked Learning Practices in Higher Education and Continuing Professional Development. Rotterdam, The Netherlands : Sense Publishers. p. 155-175 (Technology Enhanced Learning; 4).
 • Riis, M. (2009): Ikt og Læring – 10 års reflekteret praksis. Konnerup, U., Riis, M.,Andreasen, S.S., Dirckinck-Holmfeld, L. (red.) (2009). Ikt og Læring – reflekteret praksis. Aalborg Universitetsforlag.
 • Konnerup, U., Riis, M., Andreasen, S.S., Dirckinck-Holmfeld, L. (red.) (2009). Ikt og Læring – reflekteret praksis. Aalborg Universitetsforlag.
 • Dirckinck-Holmfeld,L., Iversen, T., Konnerup, U., Lindemann, M., Oksbjerre, S., Pihler,T., Riis,M. & Schmidt,D.S. (2008). Når specialer gør en forskel – om kollaborative arbejdsformer i virtuelle læremiljøer. Andreasen, L.B., Meyer,B. & Rattleff,P. (red.) Digitale medier og didaktisk design. Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag.
 • Camacho Núnez, H., Dirckinck-Holmfeld, L., Riis, M. (2008). Usando Aprendizaje en Acción y Second Life como Estrategias Metodológicas en el Desarrollo Multilateral de un Curso de Aprendizaje Bimodal. Comunidades de práctica virtuales: Un enfoque para el desarrollo profesional docente. Editorial Universidad Nacional de Costa Rica.
 • Riis, M. (2007). Nyt fokus på informationsbegrebet i virtuel problemorienteret projektpædagogik. Rosenstand, M.: Harbo, K. & Andreasen, L. B. (red.): Fra information til læring: Bibliotek og uddannelse i vidensamfundet. 
 • Sorensen,E.K., Fibiger,B., Riis, M., Dirckinck-Holmfeld,L.,  Nielsen,J., Danielsen,O., Sørensen,B.H: (2006). Promoting collaborative quality in e-learning at a global arena. Proceedings from the International Conference on e-Learning (ICEL2006).
 • Semey, I., Dirckinck-Holmfeld, L. & Riis, M. (2006). Method to select an e-learning platform and discussion of features supporting problem oriented project based learning. Memoirs of the 3rd. ELAC International Conference. Heredia, Costa Rica.
 • Semey, I., Dirckinck-Holmfeld,L. & Riis,M.(2006). Método para escoger una plataforma virtual que apoye el aprendizaje orientado a problemas y basado en proyectos. Chavarría, M.O. & Alfaro, L.V. (eds.) Aprendizaje Virtual y Desarrollo Sostenible : El Rol de las Universidades. Heredia, Costa Rica. Universidad Nacional & European and Latin American Consortium for IST.
 • Fibiger,B., Nielsen,J., Riis,M.,  Sorensen,E.K.,  Dirckinck-Holmfeld,L.,  Danielsen,O. & Sørensen,B.H. (2004). Master in Ict and Learning: project pedagogy and collaboration in virtual e-learning.  Proceedings from the European Conference on e-Learning (ECEL2004).