Publikationer

Min profil på UCViden

Fagfællebedømt

 • Petersen, A.K., Gundersen, P., Andersen, B.L. & Riis, M. (2022). Unboxing the process of revision between two design-based hybrid learning interventions. Paper accepteret til Networked Learning Conference 2022.
 • Riis, M., Hansen, J.J. & Holmboe, P. (2021). Teknologiforståelse for alle? Fagdidaktisk analyse af erhvervsuddannelsernes nye grundfag Erhvervsinformatik. Tidsskriftet LearningTech, temanummer 10.
 • Riis, M. & Brodersen, A. (2021). Designing for Boundary Crossing and ICT-based Boundary Objects in Dual VET. Dohn, N.B., Hansen, S.B., Hansen, J.J, de Laat, M. & Ryberg, T. (eds.) Conceptualizing and Innovating Education and Work with Networked Learning.  Research in Networked Learning series. Springer
 • Albrechtsen, T. R. S., Riis, M., & Mikkelsen, S. L. S. (2021). Technologies of Hope: Prospective Thoughts on Digital Learning in Higher Education, Post-Corona. Abstract accepteret til NERA konferencen 2021
 • Riis, M., Nortvig, A-M. & Ravn, M. (2021). Design for reflection of practical skills in teacher education. Paper accepteret til ECRPL konferencen 2021
 • Riis, M. (2021). Agency in identity formation mediated by ICT-based boundary objects in dual VET. Symposium m. paper abstract accepteret til Nordyrk 2021 konferencen
 • Riis, M., Rasmussen, C.L. & Brodersen, A. (2020). Development of a pedagogical design matrix for ICT-based boundary crossing in dual VET. Paper accepteret til Networked Learning conference 2020
 • Riis, M. & Dirckinck-Holmfeld, L. (2020). Boundary practices and the use of boundary objects in collaborative networked learning. Dohn, N.B., Jandric, P., Ryberg, T. & de Laat, M. (eds.). Mobility, Data and Learner Agency in Networked Learning. Research in Networked Learning series. Springer. p. 155-172.
 • Riis, M. & Dirckinck-Holmfeld, L. (2018). Knowledgeability and modes of identification in (dis)embodied boundary practice in networked learning. Paper accepteret til Networked Learning conference 2018 
 • Riis, M. & -Holmfeld, L. (2017). Participation and reification through (dis)embodiment as resource and arene for networked learning. Abstract accepteret til NERA konferencen 2017
 • Riis, M., Allermand, M., Rasmussen, C.L. & Brodersen, A. (2017) Technology-mediated Boundary Objects and Boundary Crossings in Vocational Education and Training – an instructional design model. Extended abstract accpeteret til SFI VET Congress 2017
 • Riis, M., Bergstedt, P., Jørgensen, C.B., Koch, H.H. & Rasmussen, C.L. (2016) Challenges in designing for horizontal learning – in the Danish VET system. Paper accepteret til Designs for Learning konferencen 2016
 • Riis, M. (2016) Avatar-mediation and transformation of practice in a 3D virtual world – meaning, identity, and learning. Ph.d-afhandling. Aalborg Universitetsforlag.
 • Riis, M., Bergstedt, P., Jørgensen, C.B., Koch, H.H. & Rasmussen, C.L. (2015).  Ikt som transfermedierende værktøj mellem forskellige kontekster – fokus på grænsekrydsninger mellem skole og praktik. Paper accepteret på Nordyrk konferencen 2015
 • McKerlich, R., Riis, M., Anderson, T. & Eastman, B. (2011). Student perceptions of teaching presence, social presence and cognitive presence in a virtual world. Journal of Online Learning and Teaching. Vol. 7, No. 3, September 2011.
 • Nicolajsen, H.W., Jacobsen, A.J. & Riis, M. (2012). Designing for informed group formation. Designs for Learning 2012 conference. p. 117-119. ISBN 978-87-995328-0-3
 • Childs, M., Riis, M. & Nadolny, L. (2011). Poetry in the Raw: the use of avatar names in the development of identity in virtual worlds. Paper presented at the 2011 conference on Researching Learning in Immersive Virtual Environments (ReLive).
 • Riis, M. (2010) Mon Wenger har en avatar? Observationer og refleksioner over remediering i Second Life. I Bang, J. & Dalsgaard, C. (red.). Læring i videnssamfundet – om vidensformidling, videnskonstruktion og vidensformidling. Tidsskrift for Læring og Medier (LOM), nr. 5. 2010.
 • Dirckinck-Holmfeld, L., Nielsen, J., Fibiger, B., Riis, M., Danielsen, O., Sorensen, E.K., Holm Sørensen, B., Ritterbusch, W. (2009). Problem and Project Based Networked Learning: The MIL Case. Dirckinck-Holmfeld, L., Jones, C. & Lindström, B. (eds.) Analysing Networked Learning Practices in Higher Education and Continuing Professional Development. Rotterdam, The Netherlands : Sense Publishers. p. 155-175 (Technology Enhanced Learning; 4).
 • Riis, M. (2009): Ikt og Læring – 10 års reflekteret praksis. Konnerup, U., Riis, M., Andreasen, S.S., Dirckinck-Holmfeld, L. (red.) (2009). Ikt og Læring – reflekteret praksis. Aalborg Universitetsforlag.
 • Konnerup, U., Riis, M., Andreasen, S.S., Dirckinck-Holmfeld, L. (red.) (2009). Ikt og Læring – reflekteret praksis. Aalborg Universitetsforlag.
 • Dirckinck-Holmfeld, L., Iversen, T., Konnerup, U., Lindemann, M., Oksbjerre, S., Pihler, T., Riis, M. & Schmidt,D.S. (2008). Når specialer gør en forskel – om kollaborative arbejdsformer i virtuelle læremiljøer. Andreasen, L.B., Meyer, B. & Rattleff, P. (red.) Digitale medier og didaktisk design. Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag.
 • Camacho Núnez, H., Dirckinck-Holmfeld, L., Riis, M. (2008). Usando Aprendizaje en Acción y Second Life como Estrategias Metodológicas en el Desarrollo Multilateral de un Curso de Aprendizaje Bimodal. Comunidades de práctica virtuales: Un enfoque para el desarrollo profesional docente. Editorial Universidad Nacional de Costa Rica.
 • Riis, M. (2007). Nyt fokus på informationsbegrebet i virtuel problemorienteret projektpædagogik. Rosenstand, M.: Harbo, K. & Andreasen, L. B. (red.): Fra information til læring: Bibliotek og uddannelse i vidensamfundet. 
 • Sorensen, E.K., Fibiger, B., Riis, M., Dirckinck-Holmfeld, L.,  Nielsen, J., Danielsen,O., Sørensen, B.H: (2006). Promoting collaborative quality in e-learning at a global arena. Proceedings from the International Conference on e-Learning (ICEL2006).
 • Semey, I., Dirckinck-Holmfeld, L. & Riis, M. (2006). Method to select an e-learning platform and discussion of features supporting problem oriented project based learning. Memoirs of the 3rd. ELAC International Conference. Heredia, Costa Rica.
 • Semey, I., Dirckinck-Holmfeld, L. & Riis, M.(2006). Método para escoger una plataforma virtual que apoye el aprendizaje orientado a problemas y basado en proyectos. Chavarría, M.O. & Alfaro, L.V. (eds.) Aprendizaje Virtual y Desarrollo Sostenible : El Rol de las Universidades. Heredia, Costa Rica. Universidad Nacional & European and Latin American Consortium for IST.
 • Fibiger, B., Nielsen, J., Riis, M.,  Sorensen, E.K.,  Dirckinck-Holmfeld, L.,  Danielsen, O. & Sørensen, B.H. (2004). Master in Ict and Learning: project pedagogy and collaboration in virtual e-learning.  Proceedings from the European Conference on e-Learning (ECEL2004).

Projektrapporter – ikke fagfællebedømt