Velkommen

I slut 90’erne fik jeg for alvor øjnene op for Internettet, og det var også her, at jeg begyndte at anvende ‘mariis’ som mit handle. Jeg var på daværende tidspunkt ansat som faglærer på en teknisk erhvervsskole, og her oplevede jeg, at der skete noget positivt med elevernes lyst til at deltage i teoriundervisningen, når der blev inddraget nye digitale medier og teknologier. Der blev aldrig helt tale om det samme engagement som i den praktiske undervisning, men ikke desto mindre gjorde det mig nysgerrig på, hvorfor og hvordan nye digitale medier og teknologier kan bidrage meningsfuldt til uddannelse, undervisning og læring.

Det er jeg stadig meget nysgerrig  på her mere end 20 år senere, hvilket dels hænger sammen med, at der ikke er nogle entydige svar og dels hænger sammen med, at vi mennesker hele tiden udvikler os sammen med – og ikke så sjældent på trods af – digitale medier og teknologier. Min interesse for krydsfeltet mellem mennesker, uddannelse og digitale medier og teknologier, er ikke blevet mindre med tiden.  Det præger også, hvad jeg skriver om her på bloggen og ofte er ude at afholde oplæg og workshops omkring.

Jeg er ansat som docent, ph.d. på Professionshøjskolen Absalon i Center for Skole og Lærings forsknings- og udviklingsmiljø Digitale læringsmiljøer og didaktisk design.

Velkommen til!
/Marianne

Bemærk venligst, at holdninger, der udtrykkes her ikke nødvendigvis afspejler min arbejdsgiver eller mine samarbejdspartnere.