LOM nr. 3: Læringspotentialet i virtuelle verdener

Online tidsskriftet Læring og Medier nr. 3 handler denne gang om læringspotentialet i virtuelle verdener.


Om artiklerne:

Rejseguide til Second Life I erkendelsen af at mange har en mening om virtuelle verdner og at kun få har faktiske erfaringer, indledes LOM #3 med Inger-Marie F. Christensens rejseguide ”Turen går til Second Life”. Artiklen er optaget uden for review. Formålet med denne artikel er at give et overblik over Second Life for at gøre det muligt for førstegangsbesøgende at orientere sig og planlægge meningsfulde besøg in-world. Artiklen er opdelt i to sektioner. I første sektion har forfatteren samlet en række praktiske oplysninger om bl.a. avatarfænomenet, installation af Second Life, tidsforskel, valuta samt kommunikationsformer og transport/navigation in-world. I anden del af artiklen har en række dedikerede og entusiastiske Second Life brugere bidraget med slurls til og en kort beskrivelse af deres favoritsteder. Der er noget for enhver smag.

Interview med og rundvisning ved avatar Gunhild Soderstrom – 2 Second Life-optagelser
Første optagelse tager seeren med på en rundvisning in-world, hvor Gunhild Soderstrom præsenterer Percipitopia, der bl.a. byder på en rekonstruktion af den irske filosof George Berkeleys hjem ”Whitehall” på Rhode Island og The White Room of Disorientation, der illustrerer Berkeleys ”Theory of vision”. Rundvisningen afsluttes med en solopgang ved klippen Hanging Rock, hvor Berkeley efter sigende har udtænkt flere af sine teorier. Bag avataren Gunhild Soderstrom gemmer sig lektor i filosofi Cynthia Grund fra SDU, som avataren Inga Miles alias Inger-Marie Christensen i anden optagelse har interviewet i Second Life. Det er blevet til en diskussion om læringspotentialet i virtuelle verdner og om Cynthias konkrete Second Life projekt Percipitopia, der er et eksperiment med 3D mediering af museumsundervisning. Begge produktioner er optaget uden for review.

Rum og rammer i det virtuelle
Efter det indledende afsnit omkring Second Life og det efterfølgende eksempel og interview optaget i Second Life, introducerer Simon Heilesen i ”Rum, rammer og biblioteker i den virtuelle verden” til, hvordan den virtuelle verdens miljø anvendes og opleves i en faglig sammenhæng. Heilesen tager udgangspunk i det danske biblioteksprojekt Info Island DK i Second Life, og sammenligner det med en række andre typiske biblioteker i in-world i relation til design. Han konkluderer, at den virtuelle verden kommer med en række betingelser af både mental og metaforisk art, som både sætter ramme og betingelser for anvendelsen og udfoldelsen.

Litteraturundervisning og virtuelle verdner
Artiklen ”Verklig fiktion om virtuell verklighed” af Ylva Lindberg tager udgangspunkt i spørgsmålet om, hvorfor og hvordan humaniora skal integrere ny teknik, underforstået den virtuelle verden repræsenteret af Second Life. Lindberg tager afsæt i et konkret forsøg på at anvende Second Life i litteraturundervisningen og argumenterer for, at den virtuelle verden er et oplagt sted at lade litteratur og teknik mødes. Afslutningsvis binder Lindberg litteraturen og den virtuelle verden sammen på ny vis, idet hun viser, hvordan to konkrete romaner omhandlende virtuelle verdener, kan knytte an til væsentlige indsigter og diskussioner om litteraturens genstand.

Virtuelt læringsmiljø til sygeplejestuderende
I artiklen ”CaseConnexion – udvikling af et virtuelt læringsmiljø til sygeplejestuderende” videregiver Line Zimmer Rasmussen og Linda Hauschildt Nielsen deres erfaringer i forbindelse med udviklingen af et interaktivt 3D læringsmiljø. Læringsmiljøet indeholder hospitalsstuer og patienter, som gør det muligt for sygeplejestuderende at omsætte teori til praksis, og tager udgangspunkt i problembaseret læring, hvor de studerende arbejder med cases og opnår øvelse via simulationer. Artiklen indeholder didaktiske refleksioner over valg af platform samt over de principper, der ligger til grund for det konkrete design af læringsmiljøet, herunder overvejelser mht. professionstænkningens indflydelse på disse designprincipper. Artiklen afsluttes med vigtige anbefalinger ift. hvordan undervisere og studerende klædes på til at gennemføre succesfulde læringsforløb in-world.

Hvad mener de studerende selv?
Lillian Wiese har foretaget en analyse af en gruppe studerendes oplevelser i Second Life med henblik på at vurdere, hvor velegnet den virtuelle verden er som platform for udvikling af et 3D-online læringsmiljø baseret på edutainment og pervasive learning. I artiklen ”De virtuelle verdeners læringspotentiale” videregiver hun resultaterne samt egne konklusioner og anbefalinger. Endvidere peger Lillian Wieses analyse af de studerendes oplevelser på nødvendigheden af at skabe gennemtænkte forløb med interessante og veltilrettelagte aktiviteter. Hun anbefaler, at der skabes trygge rammer både psykisk og fysisk og peger på behovet for mentorer og coaches.

Det er fælles for artiklerne i dette nummer af LOM, at de alle illustrerer, hvordan en remediering af undervisning og andre praksisser til en 3D virtuel verden kræver nytænkning frem for overførsel af traditionelle processer og rammer. Nytænkningen viser sig altafgørende for at kunne skabe meningsfulde forløb for deltagerne. CaseConnexion er et glimrende eksempel på, hvordan de virtuelle verdners helt unikke karakteristika anvendes til at skabe immersiv læring, der sætter det sensomotoriske i spil og giver de lærende mulighed for at opnå praksiserfaring.

Det samme gør sig også gældende i VIA University College projektet ”Innovative Learning”, der er nævnt i artiklen ”Turen går til Second Life”, og som netop har modtaget ”Den Nationale e-Læringspris 2009”.  Innovative Learning er et 3D læringsmiljø, der er konstrueret som en byggeplads, og hvor tømmerlærlinge uddannes indenfor sikkerhed og miljø. Her viser Second Life sit potentiale som læringsplatform for unge og ældre, der ikke har gode erfaringer med det overvejende boglige uddannelsessystem i Danmark. Virtuelle verdner er unikke på den måde, at de ikke primært er baseret på sproglige erkendelsesformer, men tværtimod har en stærk visuel og kropslig dimension. Måske er det netop virtuelle verdner, der kan være medvirkende til at give det danske uddannelsessystem et løft og bidrage til at opfylde målsætningen om, at flere unge skal igennem dels en ungdomsuddannelse og dels en videregående uddannelse.

/Mariis

Survey and interview on in-world teaching

Yesterday I had the pleasure of being interviewed by Esme Qunhua in-world. I think that being interviewed is always interesting since it forces you to reflect and articulate your ideas and practice – and helping each other is truly part of the SL community spirit.

Esme, aka Jane Wilde, is a member of the MAT Faculty at Marlboro College Graduate Center and a Doctoral student at University of Albany, N.Y.  Esme is doing her research on teaching and learning via SL (higher education level or in professional development) and currently she runs an in-world class entitled Teaching and Learning in Virtual Worlds.

Esme_interview

As part of her research Esme has created a survey on teaching experience and pedagogical conceptions in SL and she is also looking for SL teachers willing to participate in interviews. So please help Esme in collecting interesting data :-)

Feel free to take the survey and/or contact Esme for an interview.

/Mariis

BTW
Esme will take part in the educational track at the SLCC09 doing a presentation “Tripping through SL – An Educator Tours SL for Instructional Resources” on Friday, August 14th.

Mark Molaro interviews Jimmy Wales

Thanks to a post on the Association of Internet Researchers mailing list yesterday I discovered a series of interviews on YouTube “The Alcove” conducted and co-produced by Mark Molaro.

TheAlcove

To date there are 46 interviews covering a wide range of topics.

As an example I’ve chosen Molaro’s most recent interview which is with Wikipedia co-founder Jimmy Wales. In the interview Molaro and Wales discuss the origin of Wikipedia, the community’s core values, credibility, Ayn Rand and Objectivism, and the future of Wikipedia, incl. the Wikia project.

Despite the fact that I don’t agree on the objectivist epistemology, I appreciate Wikipedia very much and use it on a regular basis, mainly when I come across new concepts and/or people and especially when I need to refresh my memory. There has been a lot of debate regarding the credibility of Wikipedia and especially as an educator and researcher I find this issue important though it’s not a topic I want to cover in this post.  Suffice to say that personally I would be very reluctant to use Wikipedia as primary source and for sure I would not use it as the only source, but this I wouldn’t do with any source anyway…

/Mariis

Iterative thinking, teaching and learning in SL

One of my favorite SL friends, Terry Beaubois has been interviewed about his use of  SL by Heather Livingston from the AIArchitect.

terry

Terry is a RL architect and has been teaching especially, but not exclusively architectural students in-world for four years now, so the interview quite naturally focuses on architecture, but I do think the interview is worth reading even if you don’t teach architecture.  Terry elaborates on the following questions:

  1. Why did you begin teaching in Second Life?
  2. How does the class work?
  3. What’s the benefit of using the virtual environment of Second Life versus a 3D modeling program?
  4. What lessons from Second Life can be translated into architecture practice?
  5. How have your students responded to the experiences?
  6. What advice would you offer young architects?
  7. Final thoughts?

Terry is a wise man which truly shows from the interview. What I especially appreciate about Terry is his positive and open-minded attitude. For sure there are constraints in using SL, but Terry has an important point about SL/VW’s:

I would continue to encourage a relationship with virtual environments. We don’t have to make all the conclusions now. We don’t have to judge it based on its current level of capabilities. It’s going to get better in the future. It’s not the be-all, end-all for everything, but it’s also not to be disregarded as a contributing technology to architecture.

I agree totally, and I think this applies for any subject matter and any emerging technology :-)

/Mariis

Read the full interview here