Erhvervsuddannelsernes pædagogik og didaktik

I juni 2022, var vi en gruppe af forskere og undervisere på tre forskellige professionshøjskoler, der gik sammen om at udarbejde et call for papers om erhvervsuddannelsernes pædagogik og didaktik i regi’ af tidsskriftet Unge Pædagoger (UP). Min kollega, Malis Ravn er en del af UP’s faste redaktion og hun inviterede Anne Mette Hald (Absalon), Jeppe Egendal (VIA), Henrik Hersom (KP) og mig til at være del af temaredaktionen.

Det nummer er nu udkommet med 9 spændende artikler, der er skrevet af forfattere fra hhv. VIA, KP, Absalon og RUC.  Alle er artikler er fagfællebedømte, og herfra skal lyde en stor tak til de mange fagfæller, der har bidraget til at sikre kvaliteten af artiklerne.  Vores håb er først og fremmest, at både lærere, konsulenter og andre på erhvervsuddannelserne vil finde artiklerne inspirerende og anvendelige, men også at andre forskere og undervisere, der beskæftiger sig med erhvervsuddannelserne vil læse med og fortsætte dialogen om det særlige ved erhvervspædagogik og erhvervsdidaktik. Det er der stadig behov for at blive klogere på!

Herunder ses en lille del af vores leder, hvoraf resten kan læses på UP’s hjemmeside:

Erhvervsuddannelsernes attraktivitet og kvalitet er et tilbagevendende tema i den offentlige debat – ikke mindst fordi erhvervsuddannelserne er tiltænkt en større rolle i løsning af mange komplekse samfundsudfordringer som eksempelvis social mobilitet, klimaforandringer og digitalisering samt sikring af tilstrækkeligt mange dygtige faglærte. Både attraktivitet og kvalitet afhænger af, om lærerne på erhvervsuddannelserne er klædt tilstrækkeligt på pædagogisk og didaktisk, hvilket der bl.a. søges taget højde for på Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik (DEP).

I temaredaktionen oplever vi imidlertid, at der ofte mangler opdaterede artikler om pædagogik og didaktik til brug i undervisningen på DEP’en, da der ikke udgives meget litteratur inden for dette felt. Der må det ofte trækkes på litteratur af mere almenpædagogisk og -didaktisk karakter, hvilket ikke nødvendigvis rammer målgruppen, da der ikke tages højde for erhvervsuddannelsernes særkende. (Hald, Hersom, Egendal, Riis & Ravn, 2023)

Temanummeret består af følgende artikler:

Stort tak til Anne Mette, Jeppe, Henrik og Malis for samarbejdet – det har været sjovt, udfordrende og meget lærerigt :-)

/Marianne

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.