Håndværkets comeback?

Erhvervsuddannelserne og de praktiske orienterede uddannelser har lidt et voldsomt prestigetab i det kreative vidensamfund, der snarere hylder ånden end hånden. Hvad kan vi gøre ved det? Står vi ved et vendepunkt?

Det er spørgsmål som tages op i det nye nummer af Asterisk magasinet, hvor der i en række artikler sættes fokus på kløften mellem hånd og ånd i videnssamfundet – det samlede magasin kan hentes her.

Som Hanne Løngreen, institutleder for Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet skriver:

Overfokusering på uddannelse til videnssamfundet har bragt os i den situation, at erhvervsskolerne i dag befinder sig i krise. For få unge vælger en erhvervsuddannelse – og for mange af de få springer fra.

Men måske står vi overfor et vendepunkt med EUD-reformen, og der synes også fra politisk hold at være anerkendelse af, at Danmark ikke blot skal være et videnssamfund, men stadig også et produktionssamfund. Flere af artiklerne kredser således om den uhensigtsmæssige adskillelse mellem vidensformer og den generelle holdningsændring, der er behov for på alle niveauer i samfundet.

Asterisk_68-s8I artiklen Får håndværket comeback? har Camilla Mehlsen interviewet to forskere, der ønsker at gøre op med tidens negative myter om erhvervsuddannelserne og udfordre kløften mellem hånd og ånd.

Ida Juul (DPU) mener eksempelvis, at den megen snak om videnssamfundet har været med til at tale erhvervsuddannelserne ned, og at der er brug for en ny, mere positiv retorik.

Arnt Vestergaard Louw (Cefu), der mandag d. 9. december forsvarer sin PhD om pædagogiske muligheder og barrierer for eleverne på EUD-området, opfordrer også til at erhvervsuddannelserne forsøger at lægge mangelsynet bag sig og i stedet fokuserer på et positivt syn på produktion – og ikke mindst på eleverne.

/Mariis

Bonus information
Louw’s PhD-afhandling baserer sig empirisk primært på et antropologisk inspireret studie, hvor Louw, som indskrevet elev på tømrergrundforløbet, fulgte de første 5 uger af forløbet sammen med eleverne – afhandlingen kan downloades her

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.