Book release: ICT and Learning – reflected practice

Together with colleagues Ulla Konnerup, Søren Skøtt Andreasen & Lone Dirckinck-Holmfeld I’ve co-edited an anthology entitled “ICT and Learning – reflected practice”.  What makes this anthology unique is that all the authors are alumni from the Masterprogramme in ICT and Learning (MIL).  Through 7 articles the authors discuss and reflect upon the use and purpose of ICT in different learning contexts covering the educational sector and one public hospital. The anthology is in Danish – and so will the rest of this post be …


Front cover by Helle Fibiger

Ikt og læring – reflekteret praksis er en antologi, der er blevet til på baggrund af masterprojekter udarbejdet i forbindelse med afslutning af Masteruddannelsen i Ikt og læring (MIL). Ideen til antologien kom fra alumner, som fandt det relevant at sætte fokus på den iderigdom, kreativitet og nye viden, der skabes i udarbejdelsen af disse afgangsprojekter.

Gennem antologiens syv artikler fremlægger, diskuterer og reflekterer de 13 forfattere en række vidt forskellige cases, som dog alle har koblingen af ikt og læring til fælles. Forfatternes meget forskellige teoretiske inspirationskilder, metodiske fremgangsmåder og brug af diverse typer af ikt viser bredden inden for dette spændende felt som er i konstant udvikling.

Antologien henvender sig derfor også bredt til alle, som interesserer sig for ikt og læring, hvad enten der er tale om teoretikere, praktikere, undervisere, studerende, arbejdsgivere og ansatte, for hvem reflekteret brug af ikt er en del af den daglige praksis i et samfund, hvor livslang læring om noget er på dagsordenen.

Emneord: Ikt, livslang læring, pædagogik, design, praksis, refleksion

Antologien’ s pris er kr. 198,- og den kan bestilles via Aalborg Universitetsforlag.

/Mariis

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.