Danish seminar on SL and horisontal learning

From MIL alumni, Inger-Marie F. Christensen , I just learned about an interesting Danish seminar on SL and horisontal learning on September 24th at Southern University of Denmark (SDU).

From their website:

Vi står i disse år over for nogle store samfundsmæssige udfordringer, som ikke mindst kan ses i relationerne mellem virksomheder og medarbejder. Fra virksomhedernes side er der en øget vægt på, at den enkelte kan organisere sit eget arbejde, der nu mere ses som en helhed bestående af forskellige og stadigt varierende opgaver end som en fast jobfunktion med faste arbejdsopgaver. Samtidig er der blandt medarbejderne en stigende erkendelse af, at livslang læring ikke bare er en mulighed, men en nødvendighed for fortsat at være en attraktiv arbejdskraft.
Særligt i de regionale yderområderne har disse tendenser ført til et stigende behov for udvikling af nye fleksible uddannelsesforløb og læringsmiljøer. Dette seminar vil med udgangspunkt i Second Life søge at belyse, hvordan ny teknologi kan være med til at løse kompetenceudfordringen i yderområderne.

And there is an impressive (for Danes!) list of speakers:

Niels Henrik Helms, Direktør, Knowledge Lab
Karsten Petersen, formand, udvalget ”Regionale kompetencer”, Region Syddanmark
Flemming Just, Institutleder, Institut for Forskning og Udvikling i Landdistrikter
Nick Wilson, Direktør, Clever Zebra & vBusiness
Tony Breindal, Direktør, Breindal Media
Åge Staghøj, Chefkonsulent, VIA University College
Cynthia M. Grund, Lektor, SDU
Anja P. Nielsen, IBM Virtual Worlds Community
Steen Morten Grønbæk, Produktudviklingsleder, EUC MIDT
Bjarke Liboriussen, Ph.d.-stipendiat, SDU
Ulla Schaltz, Museumsleder, Lolland-Falsters Stiftsmuseum

Lene Vestervang, Direktør, Vestervang Consult

Unfortunately I’ve applied for a Phd-course that day, but if it doesn’t go through I’ll be there ..

Read more about the seminar here

/Mariis

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.