Publications

 • Riis, M., Bergstedt, P., Jørgensen, C.B., Koch, H.H. & Rasmussen, C.L (2016). Erhvervsskolelæreres udfordringer med at skabe betingelser for transfer og grænsekrydsning i skole-praktiksamspillet. Paper accepted for NordYrk conference, June 8.-10.,  2016 in Roskilde, Denmark.
 • Riis, M., Bergstedt, P., Jørgensen, C.B., Koch, H.H. & Rasmussen, C.L. (2016). Challenges in designing for horizontal learning – in the Danish VET system. Short paper accepted for Designs for Learning conference, May 18.-20., 2016 in Copenhagen, Denmark at Aalborg University, http://www.designsforlearning2016.aau.dk/
 • Riis, M., Bergstedt, P., Jørgensen, C.B., Koch, H.H. & Rasmussen, C.L. (2015).  Ikt som transfermedierende værktøj mellem forskellige kontekster – fokus på grænsekrydsninger mellem skole og praktik. Paper accepted for NordYrk conference, June 10.-12., 2015 in Helsinki, Finland at HAAGA-HELIA University.
  http://www.haaga-helia.fi/en/education/school-vocational-teacher-education/research-and-development/nordyrk-konferensen-i
 • Nicolajsen, H.W.; Jacobsen, A.J. & Riis, M. (2012). Designing for informed group formation. Designs for Learning 2012 conference. p. 117-119. ISBN 978-87-995328-0-3
 • Childs, M.; Riis, M. & Nadolny, L. (2011). “Poetry in the Raw”: the use of avatar names in the development of identity in virtual worlds. Paper presented at the 2011 conference on Researching Learning in Immersive Virtual Environments (ReLive).
 • McKerlich, R.; Riis, M.; Anderson, T. & Eastman, B. (2011). Student perceptions of teaching presence, social presence and cognitive presence in a virtual world. Journal of Online Learning and Teaching (JOLT). Vol.7, No. 3. http://jolt.merlot.org/vol7no3/mckerlich_0911.htm
 • Riis, M. (2010). Mon Wenger har en avatar? Observationer og refleksioner over remediering i Second Life. Bang, J. & Dalsgaard, C. (red.). Læring i Videnssamfundet – om vidensformidling, videnskonstruktion og vidensformidling. http://www.forskningsnettet.dk/lom_html/artikel03.html
 • Dirckinck-Holmfeld, L. ; Nielsen, J. ; Fibiger, B. ; Riis, M. ; Danielsen, O. ;Sorensen, E.K. ; Holm Sørensen, B. ; Ritterbusch, W. (2009). Problem and Project Based Networked Learning: The MIL Case. Dirckinck-Holmfeld, L.; Jones, C. & Lindström, B. (eds.) Analysing Networked Learning Practices in Higher Education and Continuing Professional Development. Rotterdam, The Netherlands : Sense Publishers. p. 155-175 (Technology Enhanced Learning; 4).
 • Riis, M. (2009): Ikt og Læring – 10 års reflekteret praksis. Konnerup, U.; Riis, M.; Andreasen, S.S.; Dirckinck-Holmfeld, L. (red.) (2009). Ikt og Læring – reflekteret praksis. Aalborg Universitetsforlag.
 • Konnerup, U.; Riis, M.; Andreasen, S.S.; Dirckinck-Holmfeld, L. (red.) (2009). Ikt og Læring – reflekteret praksis. Aalborg Universitetsforlag.
 • Dirckinck-Holmfeld,L.; Iversen, T.; Konnerup, U.; Lindemann, M.; Oksbjerre, S.; Pihler,T.; Riis,M.; Schmidt,D.S. (2008). Når specialer gør en forskel – om kollaborative arbejdsformer i virtuelle læremiljøer. Andreasen, L.B.; Meyer,B. ; Rattleff,P. (red.) Digitale medier og didaktisk design. Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag.
 • Camacho Núnez, H. ; Dirckinck-Holmfeld, L. ; Riis, M. (2008). Usando Aprendizaje en Acción y Second Life como Estrategias Metodológicas en el Desarrollo Multilateral de un Curso de Aprendizaje Bimodal. Comunidades de práctica virtuales: Un enfoque para el desarrollo profesional docente. Editorial Universidad Nacional de Costa Rica.
 • Riis, M. (2007). Nyt fokus på informationsbegrebet i virtuel problemorienteret projektpædagogik. Rosenstand, M.: Harbo, K. & Andreasen, L. B. (red.): Fra information til læring: Bibliotek og uddannelse i vidensamfundet. http://ej.lib.cbs.dk/index.php/antologier/issue/view/224
 • Riis, M. (2007). Second Life. IT og undervisning. IT-vejlederforeningens medlemsblad.http://www.it-vejleder.dk/index.php?id=55&lang=dk
 • Riis, M. (2007). E-læring får nyt liv i Second Life. IT-Vest Nyt. http://www.it-vest.dk/itvnyt/nr29/SL.htm
 • Sorensen,E.K.; Fibiger,B.; Riis, M.;Dirckinck-Holmfeld,L.; Nielsen,J.;Danielsen,O.; Sørensen,B.H: (2006). Promoting collaborative quality in e-learning at a global arena. Proceedings from the International Conference on e-Learning (ICEL2006).
 • Semey, I; Dirckinck-Holmfeld, L.;Riis, M. (2006). Method to select an e-learning platform and discussion of features supporting problem oriented project based learning. Memoirs of the 3rd. ELAC International Conference. Heredia, Costa Rica
 • Semey, I; Dirckinck-Holmfeld,L.; Riis,M.(2006). Método para escoger una plataforma virtual que apoye el aprendizaje orientado a problemas y basado en proyectos. Chavarría, M.O. & Alfaro, L.V. (eds.) Aprendizaje Virtual y Desarrollo Sostenible : El Rol de las Universidades. Heredia, Costa Rica : Universidad Nacional & European and Latin American Consortium for IST.
 • Fibiger,B.; Nielsen,J.;Riis,M.; Sorensen,E.K.; Dirckinck-Holmfeld,L.; Danielsen,O.; Sørensen,B.H. (2004). Master in Ict and Learning: project pedagogy and collaboration in virtual e-learning.  Proceedings from the European Conference on e-Learning (ECEL2004).
 • Riis, M. (2003). Succes med virtuel tutorordning på Masteruddannelsen i Ikt og Læring. IT-Vest Nyt. http://www.it-vest.dk/itvnyt/nummer10/virtuel.htm

 

 

%d bloggers like this: